Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολισμών μόνο με σπειράματα και με σπειράματα υποβοηθούμενο με αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις για την αντιμετώπιση των οξέος ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937663 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-04
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κατσέλη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γερουλάκος Γεώργιος ,Καθηγητής,Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Ιωάννης Κακίσης ,Καθηγητής,Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Χατζηϊωάννου Αχιλλέας , Καθηγητής ,Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολισμών μόνο με σπειράματα και με σπειράματα υποβοηθούμενο με αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις για την αντιμετώπιση των οξέος ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολισμών μόνο με σπειράματα και με σπειράματα υποβοηθούμενο με αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις για την αντιμετώπιση των οξέος ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων
Περίληψη:
Σκοπός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της επιλογής της τεχνικής του υποβοηθούμενου εμβολισμού με μεταλλικές αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις (Stent Assisted Coiling) σε σύγκριση με τον εμβολισμό μόνο με σπειράματα ( Coil) ,για την αντιμετώπιση των ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων σε οξεία φάση δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί.
Ο εμβολισμό μόνο με σπειράματα (Coils) των ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων σε οξεία φάση είναι ευρέως αποδεκτός , με κυριότερο περιορισμό τα αυξημένα ποσοστά επανασηραγγοποίησης των ανευρυσμάτων.
Ο υποβοηθούμενος εμβολισμός με Stent με τη σειρά του έχει καθιερωθεί ως η καταλληλότερη τεχνική για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων με ευρύ αυχένα ,
και ως η τεχνική με καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα ποσοστά επανασηραγγοποίησης των ανευρυσμάτων ανεξαρτήτως του μεγέθους τους . Ο κυριότερος παράγοντας περιορισμού της επιλογής του υποβοηθούμενου εμβολισμού με Stent (SAC) για τον εμβολισμό των ραγέντων ανευρυσμάτων είναι η αναγκαιότητα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής .
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να συγκρίνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επιλογών; α) της τεχνικής του υποβοηθούμενου εμβολισμού με Stent (SAC) σε σύγκριση με β) τον εμβολισμό με σπειράματα ( Coils) στην αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων, έχοντας ως μέτρο α) τα αποτελέσματα της αγγειογραφίας, άμεσα και μακροπρόθεσμα, β) τις περιεγχειρητικές επιπλοκές και γ) τη νοσηρότητα .


Μέθοδος: Καταγράφηκαν αναδρομικά και αναλύθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) ασθενείς με ραγέντα σακοειδή ανευρύσματα εγκεφάλου, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν ενδοαγγειακά με εμβολισμό σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από τη ρήξη του ανευρύσματος . Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με εμβολισμό με Coils [ έντεκα ασθενείς (11) ] και στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με εμβολισμό υποβοηθούμενο με Stent [ επτά ασθενείς (7) ]. Εν συνεχεία αναλύθηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα χαρακτηριστικά των ανευρυσμάτων, τα αποτελέσματα της αγγειογραφίας (άμεσα και μακροπρόθεσμα) ,οι περιεγχειρητικές επιπλοκές (απόρροια του εμβολισμού) και η νοσηρότητα.
Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με εκείνα που προέκυψαν από τη συστηματική ανασκόπηση του PubMed ,του Google Scholar και του NCBI , για δημοσιεύσεις από το Σεπτέμβριο του 2000, που αφορούσαν τη σύγκριση των δύο προαναφερθέντων τεχνικών εμβολισμού, για την αντιμετώπιση ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων σε οξεία φάση (δηλαδή σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των εικοσιοκτώ ημερών από τη ρήξη τους) ; σκοπός τους η απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αγγειογραφίας (άμεσα και μακροπρόθεσμα) ,τις περιεγχειρητικές επιπλοκές (απόρροια του εμβολισμού) και τη νοσηρότητα.

Αποτελέσματα: Από τη συστηματική ανασκόπηση επιλέχθηκαν έξη αναδρομικές μελέτες που συμπεριλάμβαναν 597 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με SAC και 1044 μόνο με Coils και από τη μελέτη μας 7 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με SAC και 11 μόνο με Coils.
Το ποσοστό άμεσου πλήρη αποκλεισμού του ανευρυσματικού σάκου ήταν στην ανασκόπηση : 57.1% (εύρος : 25.6%- 78.3%) στην τεχνική SAC και 61.9% (εύρος: 31.3%- 88.9%) για την αντιμετώπιση μόνο με Coils και στη μελέτη μας : 28.6% με SAC και 36.4% με Coils ; δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις δύο τεχνικές. Στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του αγγειογραφικού αποκλεισμού παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των ανευρυσμάτων με ολικό αποκλεισμό στην αντιμετώπιση με SAC σε σύγκριση με την αντιμετώπιση με Coils, στην ανασκόπηση και στη μελέτη μας; ανασκόπηση SAC 79.8% (εύρος : 50.9%-90.1%) , Coils 64.4% ( εύρος: 40.3%-83.56%) ; μελέτη SAC 100% και 75% με Coils. Διαφοροποίηση υπήρξε και στο ποσοστό επανασηραγγοποίησης των ανευρυσμάτων με την τεχνική Coils να παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά σε σχέση με την τεχνική SAC : ανασκόπηση SAC 4.8% ( εύρος: 3.5% - 7.4%) ,Coils 19.6% ( εύρος : 14.5%- 32.7%) - μελέτη : SAC 0% και Coils 25%.
Οι περιεγχειρητικές επιπλοκές : αιμορραγία , θρομβοεμβολικά επεισόδια και ισχαιμία είχαν παρόμοια ποσοστά στις δύο τεχνικές ; ανασκόπηση: SAC 9.3% και Coils 5.9% και στη μελέτη μας: SAC 28.6% και Coils 36.4%
Τέλος δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στα ποσοστά της θνησιμότητας , άμεσα και μακροπρόθεσμα ,ανάμεσα στις δύο τεχνικές τόσο στην ανασκόπηση όσο και στη μελέτη μας . Θνητότητα περιεγχειρητική : ανασκόπηση : SAC 3.5% , Coils 4% - μελέτη : SAC 14.3% , Coils 18.2% . Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τη θνητότητα ανάμεσα στις δύο μελέτες : ανασκόπηση : SAC 9.1% και Coils 10.6% - μελέτη : SAC 16.6% και Coils 22.2%.

Συμπεράσματα : Η σύγκριση των δύο τεχνικών , SAC και Coils για την αντιμετώπιση των οξέος ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων ανέδειξε παρόμοια ποσοστά επιπλοκών και θνητότητας ,τόσο στην άμεση όσο και στη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών . Επίσης με την τεχνική SAC επετεύχθησαν μικρότερα ποσοστά επανασηραγγοποίησης των ανευρυσμάτων .
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μικρό αριθμό των διαθέσιμων δημοσιεύσεων που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των δύο τεχνικών, στην αντιμετώπιση των οξέος ραγέντων ενδοκράνιων ανευρυσμάτων ; συμπεραίνουμε πως η τεχνική SAC σε σύγκριση με την τεχνική Coils, ; α) ανέδειξε με μικρή διαφορά καλύτερα ποσοστά μακροπρόθεσμου αγγειογραφικού αποκλεισμού , συνεπώς αποτελεσματικότητας και β) οι δύο τεχνικές επιδεικνύουν παραπλήσια ποσοστά θνητότητας ,τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα ,συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παρόμοια ασφάλεια .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοκρανιακά, Ανευρύσματα, Οξέος, Ραγέντα, Ενδοπροθέσεις, Υποβοηθούμενος εμβολισμός,Ασφάλεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
62

Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολισμών μόνο με σπειράματα και με σπειράματα υποβοηθούμενο με αυτοεκ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.