Ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι (TEM/TAMIS) για την αντιμετώπιση T2 αδενοκαρκινώματος του ορθού μετά από προεγχειρητική χήμειο-ακτινοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937697 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κρικέλης Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διονύσιος Βώρος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι (TEM/TAMIS) για την αντιμετώπιση T2 αδενοκαρκινώματος του ορθού μετά από προεγχειρητική χήμειο-ακτινοθεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι (TEM/TAMIS) για την αντιμετώπιση T2 αδενοκαρκινώματος του ορθού μετά από προεγχειρητική χήμειο-ακτινοθεραπεία
Περίληψη:
Εισαγωγή – Σκοπός: Οι ενδείξεις για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μεθόδους στη χειρουργική του ορθού έχουν επεκταθεί, και πλέον περιλαμβάνουν την θεραπευτική αντιμετώπιση του αδενοκαρκινώματος του ορθού μέσω της ολικού πάχους ενδοσκοπικής εκτομής σε επιλεγμένους ασθενείς. Σκοπό της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών TEM/TAMIS σε ασθενείς με Τ2 αδενοκαρκίνωμα του ορθού μετά από προεγχειρητική χημειο – ακτινοθεραπεία.
Υλικό και Μέθοδος: Έγινε εκτενής αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις – κλειδιά σε διάφορους συνδυασμούς: “rectal cancer”, “neoadjuvant”, “transanal endoscopic microsurgery”, “transanal minimally invasive surgery”. Οι μελέτες αξιολογήθηκαν για τη σχετικότητά τους με το αντικείμενο, και αναλύθηκαν ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματά τους.
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν συνολικά 17 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια προσμέτρησης (15 αναδρομικές ή προοπτικές, 2 προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες TEM/TAMIS vs ριζική εκτομή). Τα ποσοστά τοπικής υποτροπής μετά από νεοεπικουρική χημειο – ακτινοθεραπεία και τοπική εκτομή με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο κυμαίνονται από 0% - 20% στις αναδρομικές και προοπτικές μελέτες. Από την άλλη, και στις 2 προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες όπου συγκρίνεται η διαπρωκτική εκτομή μετά από νεοεπικουρική χημειο – ακτινοθεραπεία με την λαπαροσκοπική εκτομή του μεσοορθού, τα ποσοστά τοπικής υποτροπής είναι παρόμοια, χωρίς να αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία μελέτη.
Συμπεράσματα: Μέχρι να δημοσιευθούν τα μακροχρόνια αποτελέσματα των προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών το ζήτημα της τοπικής εκτομής των Τ2 καρκίνων του ορθού σε συνδυασμό με νεοεπικουρική χημειο-ακτινοθεραπεία θα αποτελεί αντικείμενο εντατικής μελέτης. Παρ’ όλα αυτά, τα πρόσφατα δεδομένα που αναδεικνύονται στην παρούσα ανασκόπηση είναι ενθαρρυντικά για την πιθανή χρήση των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων τοπικής εκτομής στο μέλλον στους ασθενείς αυτούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος ορθού, Νεοεπικουρική χημειο–ακτινοθεραπεία, ΤΕΜ, TAMIS, Διαπρωκτική εκτομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
76

Krikelis Apostolos Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.