Ἡ Χρῆσις τῆς Γνώσεως στὶς γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν κρατούντων τῆς γῆς

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2937874 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τίτλος:
Ἡ Χρῆσις τῆς Γνώσεως στὶς γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν κρατούντων τῆς γῆς
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ἡ γνῶσις τῆς γεωπολιτικῆς πραγματικότητος ἀπετέλεσε, ἀποτελεῖ καὶ θὰ ἀποτελεῖ πάντοτε πρόκληση πρὸς τοὺς πολιτικοὺς καὶ πνευματικοὺς ταγούς. Οἱ κρατοῦντες εἰς τὸν Πλανήτη διαθέτουν ἰσχυρὰ κέντρα μελέτης τῆς γεωπολιτικῆς πραγματικότητος, ὥστε λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰ προκύπτοντα γεωπολιτικὰ ὑποδείγματα νὰ προβοῦν στὴν χάραξη τῶν ἀντιστοίχων ἡγεμονικῶν ἢ κυριαρχικῶν διεθνῶν στρατηγικῶν τους. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στη χρήση της γνώσεως στις γεωπολιτικές επιδιώξεις των κρατούντων της γης.
Έτος δημοσίευσης:
2017
Συγγραφείς:
Ιωάννης Μάζης
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος συνεδρίου:
Ἐπιτροπὴ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς καὶ ὑγιείας
Σελίδες:
1-9 (222-230)
Λέξεις-κλειδιά:
Ἡ Χρῆσις τῆς Γνώσεως στὶς γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν κρατούντων τῆς γῆς
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):