Η αποτελεσματικότητα του manual therapy σε αναπνευστικές και κλινικές παραμέτρους ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938009 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τάτσιος Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σεραφείμ Νανάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασιλειάδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Φιλίππου, Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα του manual therapy σε αναπνευστικές και κλινικές παραμέτρους ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα του manual therapy σε αναπνευστικές και κλινικές παραμέτρους ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Επιδημιολογικές μελέτες συνδέουν τον πόνο στην οσφυϊκή μοίρα με αναπνευστικές διαταραχές.
Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να συλλέξει και να αναδείξει τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν θεραπευτικές παρεμβάσεις Manual Therapy για τη βελτίωση αναπνευστικών και κλινικών παραμέτρων ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο.
Μέθοδος: Η συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης κλινικών μελετών από τις πηγές επιστημονικών δεδομένων Pubmed, Scopus και PEDro, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Η χρονική περίοδος δημοσίευσης των σχετικών μελετών ήταν χωρίς περιορισμό έναρξης και έως τον Δεκέμβριο του 2020. Αξιολογήθηκαν μελέτες στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες αφορούσαν θεραπευτικές παρεμβάσεις Manual Therapy σε αναπνευστικές και κλινικές παραμέτρους ασθενών με χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή μοίρα. Η αξιολόγηση των επιστημονικών άρθρων έγινε βάσει της κλίμακας αξιολόγησης PEDro από δύο ερευνητές, ο δε έλεγχος των αντίστοιχων αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από τρίτο ερευνητή.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 128 μελέτες στη βάση δεδομένων Pubmed, 232 μελέτες στη Scopus και 386 μελέτες στην PEDro. Από το σύνολο των μελετών που εντοπίστηκαν, αποκλείσθηκαν 730 μελέτες, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής ή ήταν διπλές και αξιολογήθηκαν περαιτέρω οι εναπομείνασες 20 μελέτες, οι οποίες βάσει της κλίμακας αξιολόγησης PEDro χαρακτηρίζονται ως μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας.
Συμπέρασμα: Οι υπάρχουσες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι οποίες αφορούν θεραπευτικές παρεμβάσεις Manual Therapy για τη βελτίωση αναπνευστικών και κλινικών παραμέτρων ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο είναι μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, οι οποίες να περιλαμβάνουν ειδικότερα την αναπνευστική επανεκπαίδευση, τις τεχνικές διαφράγματος και την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών, ως μέσα παρέμβασης για τη βελτίωση αναπνευστικών και κλινικών παραμέτρων ασθενών με χρόνιο οσφυϊκό πόνο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνιος οσφυϊκός πόνος, Θεραπευτικές τεχνικές κινητοποίησης, Αναπνευστικές ασκήσεις, Αναπνευστική επανεκπαίδευση, Αναπνευστική δυσλειτουργία, Κλινική μελέτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
114
Tatsios Petros MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο