Προσδόκιμο επιβίωσης HIV οροθετικών στην Ελλάδα και σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938137 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χρονοπούλου Εμμανουέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νίκος Πανταζής, ΕΔΙΠ, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδόκιμο επιβίωσης HIV οροθετικών στην Ελλάδα και σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδόκιμο επιβίωσης HIV οροθετικών στην Ελλάδα και σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ατόμων που ζουν με τον HIV. Παρ’ όλα αυτά τα άτομα αυτά εμφανίζουν αργότερα συννοσηρότητες και καρδιαγγειακά νοσήματα που επισπεύδουν τη λήξη της ζωής τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ποσοτικοποιηθεί αυτή η απώλεια και το χάσμα μεταξύ ατόμων που ζουν με τον ιό και γενικού πληθυσμού καθώς και να διαπιστωθεί σε ποιους παράγοντες και συνθήκες οφείλεται.
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα μας προήλθαν από την πολυκεντρική μελέτη AMACS, συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη αυτή τα άτομα που έχουν διαγνωστεί από το 1996 ως το 2018. Για την ανάλυσή μας εφαρμόσαμε μη-παραμετρική προσέγγιση αρχικά, αξιοποιώντας τους Συνοπτικούς Πίνακες Ζωής μέσω των οποίων εκτιμήσαμε τον αναμενόμενο χρόνο ζωής για άτομα ηλικίας 20, 30 και 40 ετών. Οι συνοπτικοί πίνακες κατασκευάστηκαν για τη συνολική κοορτή αλλά και για διάφορα στρώματα, όπως φύλο, τρόπο μετάδοσης, ναδίρ αριθμό CD4 Λεμφοκυττάρων, εκπαίδευση και περίοδο παρακολούθησης. Ακόμη πραγματοποιήθηκε και ημι -παραμετρική ανάλυση όπου οι θνησιμότητες εκτιμήθηκαν μέσω παραμετρικών μοντέλων επιβίωσης για πενταετή ηλικιακά διαστήματα παρακολούθησης.
Αποτελέσματα: 7121 ασθενείς στην ηλικία των 20 ετών εκτιμήθηκε να έχουν 49,36 (47,67 - 51,06) αναμενόμενα έτη ζωής. Οι γυναίκες έχουν μικρότερο αναμενόμενο χρόνο ζωής σε σχέση με τους άνδρες, ενώ άτομα που έκαναν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών είχαν μικρότερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες και ετερόφυλους. Το χάσμα μεταξύ ατόμων που ζουν με τον ιό στην Ελλάδα και γενικού πληθυσμού φαίνεται να μικραίνει στην πάροδο του χρόνου, με ένα χάσμα 10 ετών να παραμένει την περίοδο 2015-2017. Ακόμη το προσδόκιμο βελτιώνεται έντονα όταν το άτομο δεν ακολουθεί ανθυγιεινές συνήθειες όπως κάπνισμα, χρήση ναρκωτικών και όταν προσέχει την υγεία του, γεγονός που αντανακλάται στα υψηλότερα επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση.
Συζήτηση: Το χάσμα μεταξύ ατόμων που ζουν με τον HIV στην Ελλάδα και γενικού πληθυσμού μειώνεται αισθητά διαχρονικά. Η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην έκβασή τους είναι εκτιμήσιμη μέσα από τις στρωματοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η αυξητική τάση στο προσδόκιμο ζωής κατά τη διάρκεια των χρόνων παρατηρείται τόσο στο σύνολο όσο και στα διάφορα επιμέρους στρώματα, ακόμα και στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
HIV, Προσδόκιμο ζωής, Θνησιμότητα, Επιβίωση, Γενικός πληθυσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
82

Chronopoulou Emmanouela Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.