Δείκτες γήρανσης και απόπτωσης ασκών αιμοπεταλίων που αποθηκεύονται σε ψυχρές θερμοκρασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2938493 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σπυράτος Γεράσιμος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαλσάμη Σερένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πολίτου Μαριάννα, Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτες γήρανσης και απόπτωσης ασκών αιμοπεταλίων που αποθηκεύονται σε ψυχρές θερμοκρασίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δείκτες γήρανσης και απόπτωσης ασκών αιμοπεταλίων που αποθηκεύονται σε ψυχρές θερμοκρασίες
Περίληψη:
H μετάγγιση αιμοπεταλίων αποτελεί μια σωτήρια θεραπευτική παρέμβαση που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρομβοπενίας ή της αιμορραγίας ενώ παράλληλα έχει καταστεί παραίτητο θεραπευτικό μέσο στην σύγχρονη ιατρική. Η τρέχουσα συνήθης μέθοδος αποθήκευσης των αιμοπεταλίων είναι σε θερμοκρασία δωματίου (RT 20- 24ο C) υπό συνεχή ανακίνηση. Αν και το κλινικό όφελος της μετάγγισης αιμοπεταλίων είναι
αποδεδειγμένο, δεν παύει να εγκυμονεί ο κίνδυνος μετάδοσης βακτηριακής λοίμωξης καθώς η αποθήκευση στην θερμοκρασία δωματίου ευνοεί την βακτηριακή επιμόλυνση. Επιπροσθέτως το μικρό χρονικό όριο αποθήκευσης στην θερμοκρασία δωματίου (5 ημέρες) οδηγεί σε σπατάλη δια της απόρριψης των προϊόντων λόγω λήξης τους και κατά συνέπεια σε ενδεχόμενη έλλειψη διαθεσιμότητάς τους η οποία μάλιστα είναι χαρακτηριστική στην περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας COVID 19.

Λύση για τα παραπάνω ζητήματα θα μπορούσαν να δώσουν νέοι εναλλακτικοί τρόποι αποθήκευσης αιμοπεταλίων γεγονός που έχει οδηγήσει στην διεξαγωγή εκτεταμένων ερευνών. Μάλιστα διάφορες μελέτες έδειξαν ότι τα αιμοπετάλια που αποθηκεύονται σε ψυχρές θερμοκρασίες (1 -6ο C) εμφανίζουν καλύτερη αιμοστατική ικανότητα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποθηκευμένα σε θερμοκρασία δωματίου ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποθήκευσης. Ωστόσο παρά τις πολλά υποσχόμενες δοκιμές σε ανθρώπους στη δεκαετία του 1970, η ψυχρή αποθήκευση αιμοπεταλίων εγκαταλείφθηκε λόγω του μικρότερου χρόνου επιβίωσης στην κυκλοφορία μετά τη μετάγγιση.

Η ψυχρή αποθήκευση των αιμοπεταλίων προκαλεί δομικές, μοριακές και μεταβολικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές, που χαρακτηρίζονται και ως αποθηκευτικές βλάβες ψυχρών αιμοπεταλίων, επιδεικνύουν κάποια μορφή ενεργοποίησης αλλά μπορούν να σημάνουν και απόπτωση. Αν και τα ψυχρά αιμοπετάλια εμφανίζουν αυξημένους αποπτωτικούς δείκτες σε
αρκετές έρευνες , o ακριβής μηχανισμός απόπτωσης παραμένει ασαφής.

Η διερεύνηση διάφορων δεικτών απόπτωσης κατά την ψυχρή αποθήκευση έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών που είχαν ως στόχο τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας και του μέγιστου χρόνου αποθήκευσης, όσο και την ανάδειξη των αντικτύπων που έχουν οι
διαφορετικές θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ τους. Οι δείκτες γήρανσης και απόπτωσης των αποθηκευμένων ψυχρών αιμοπεταλίων σχετίζονται με την ταχεία κάθαρση τους από την κυκλοφορία και κατά συνέπεια η διερεύνηση τους θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μέσων και μεθόδων αποθήκευσης αλλά και αναστολής της αποπτωτικής δραστηριότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοπετάλια, Αποθήκευση αιμοπεταλίων, Ψυχρή αποθήκευση, Απόπτωση, Δείκτες απόπτωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
222
Αριθμός σελίδων:
122

Δείκτες γήρανσης και απόπτωσης ασκών αιμοπεταλίων σε ψυχρές θερμοκρασίες Γεράσιμος Σπυράτος.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-09-12.

 


Συμπληρωματικά έγγραφα.rar
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.