Μελέτη της επιρροής της αντιμετώπισης της κεφαλαλγίας σε ασθενείς με συνυπάρχουσες Κρανιογναθικές Διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939874 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Βενάρδου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Μητσικώστας Δήμος- Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ/Α' Νευρολογική Κλινική Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ψάρρας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επιρροής της αντιμετώπισης της κεφαλαλγίας σε ασθενείς με συνυπάρχουσες Κρανιογναθικές Διαταραχές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επιρροής της αντιμετώπισης της κεφαλαλγίας σε ασθενείς με συνυπάρχουσες Κρανιογναθικές Διαταραχές
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ως Κρανιογναθικές διαταραχές (ΚρΓΔ) ορίζουμε ένα σύνολο
καταστάσεων στο Στοματογναθικό Σύστημα (ΣΣ) που χαρακτηρίζονται από πόνο,
ήχους από τις Κροταφογναθικές Διαρθρώσεις (ΚΓΔ), αφύσικη ή παρεκκλίνουσα
πορεία της κάτω γνάθου καθώς και κεφαλαλγίες. Αναφέρεται συχνά ότι οι ασθενείς
που πάσχουν από κεφαλαλγίες, παρουσιάζουν και σημειολογία ΚρΓΔ και ,σε πολλές
περιπτώσεις, η αντιμετώπιση των ΚρΓΔ επιδρά θετικά στις κεφαλαλγίες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της
φαρμακευτικής αντιμετώπισης της επεισοδιακής ημικρανίας (ΕΗ) και της
επεισοδιακής κεφαλαλγίας τύπου τάσεως (ΕΚΤΤ) στην βελτίωση της σημειολογίας
των ΚρΓΔ.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, κλινική μελέτη
παρατήρησης, διάρκειας 3 μηνών. Στην μελέτη συμμετείχαν 46 ασθενείς από τα
Ειδικά Ιατρεία της Α’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου
Νοσοκομείου Αθηνών, εκ των οποίων οι 35 διαγνώσθηκαν με ΕΗ και και οι
υπόλοιποι 11 με ΕΚΤΤ , μετά από νευρολογική εκτίμηση με βάση τα αναθεωρημένα
κριτήρια της τρίτης διεθνούς κατάταξης κεφαλαλγιών του 2018 (ICΗD-3). Όλα τα
άτομα του δείγματος εξετάσθηκαν με βάση τον κλινικό διαγνωστικό δείκτη Helkimo
και διαπιστώθηκε ότι έπασχαν από ΚρΓΔ.
Σε όλους τους ασθενείς δόθηκε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της
κεφαλαλγίας τους, από τον νευρολόγο του τμήματος, μετά την αρχική εξέταση και η
επανεξέταση τους έγινε τρείς μήνες μετά, με την προυπόθεση ότι ακολούθησαν
κανονικά τη φαρμακευτική τους αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή που δόθηκε από
τον νευρολόγο ανήκε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες φαρμάκων:
αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά ή αντιυπερτασικά.
Αποτελέσματα: Από την στατιστική επεξεργασία που ακολουθήθηκε, προέκυψε
ότι η φαρμακευτική αγωγή για την κεφαλαλγία, δεν επιδρά στην εξέλιξη των ΚρΓΔ
σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.74
Συμπεράσματα: Στα υπο μελέτη άτομα, δεν επιβεβαιώνεται η επίδραση της
φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας στην εξέλιξη των
ΚρΓΔ. Αντίθετα, θετική ανταπόκριση σημειώθηκε στην αναφερόμενη κεφαλαλγία
τους, μετά την λήψη της φαρμακευτικής αγωγής.
Λέξεις-Κλειδιά: Στοματοπροσωπικός πόνος, Κρανιογναθικές διαταραχές,
Κεφαλαλγία, Επεισοδιακή ημικρανία, Επεισοδιακή κεφαλαλγία τύπου τάσεως.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στοματοπροσωπικός πόνος, Κρανιογναθικές διαταραχές, Κεφαλαλγία, Επεισοδιακή ημικρανία, Επεισοδιακή κεφαλαλγία τύπου τάσεως.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
336
Αριθμός σελίδων:
99
Βενάρδου Διπλωματική..pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο