Η επίδραση του Οξειδωτικού Στρες στην ανδρική υπογονιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939935 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Φτίκα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Μαυρογιάννη Δέσποινα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταύρος Σοφοκλής, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του Οξειδωτικού Στρες στην ανδρική υπογονιμότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του Οξειδωτικού Στρες στην ανδρική υπογονιμότητα
Περίληψη:
Σήμερα υπολογίζεται ότι γύρω στο 15% των ζευγαριών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης. Ο ανδρικός σύντροφος φαίνεται να εμπλέκεται στο 50% των περιπτώσεων. Πλήθος παραγόντων είναι ικανό να επηρεάσει την γονιμότητα του άνδρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αρκετές μελέτες συσχετίζουν το αυξημένο οξειδωτικό στρες με την υπογονιμότητα. Ο όρος οξειδωτικό στρες αναφέρεται σε μια κατάσταση, όπου τα επίπεδα των δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) ξεπερνούν σημαντικά την ικανότητα αντιοξειδωτικής άμυνας, με αποτέλεσμα να είναι τοξικές για ένα βιολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το αυξημένο οξειδωτικό στρες αυξάνει την πιθανότητα καταστροφής του DNA, προκαλεί υπεροξείδωση των λιπιδίων της μεμβράνης των σπερματοζωαρίων και επάγει την κυτταρική απόπτωση. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις ή παράγοντες μπορεί να ενοχοποιούνται και η περαιτέρω κατανόηση της εμπλοκής του στην ανδρική υπογονιμότητα είναι αναγκαία για την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη αντιμετώπιση και την επίτευξη κύησης. Έτσι, η παρούσα μελέτη διενεργείται με σκοπό τη συσχέτιση του οξειδωτικού στρες στο σπέρμα με τον τρόπο ζωής καθώς και με γενετικές, μικροβιολογικές και ορμονικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ανδρική υπογονιμότητα. Κατά την διεξαγωγή της, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υπογράψουν ενημερωμένη συγκατάθεση συμμετοχής σε μελέτη και να συμπληρώσουν το ιατρικό τους ιστορικό. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν στις παρακάτω εξετάσεις με τη λήψη δείγματος: α) αίματος (Καρυότυπος, Μετάλλαξης ΔF508 Κυστικής Ίνωσης, Μέτρηση Σακχάρου, TSH, FREE T4, FSH, TESTO, προλακτίνης, ομοκυστεΐνης) και β) σπέρματος (Τεστ Οξειδωτικού Στρες, Σπερμοδιάγραμμα, PCR για Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma και αερόβια/αναερόβια καλλιέργεια). Για την στατιστική επεξεργασία, ο υπό μελέτη πληθυσμός χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Οι άνδρες με φυσιολογικό οξειδωτικό στρες αποτελούσαν την πρώτη ομάδα ενώ εκείνοι με αυξημένο την δεύτερη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε στατικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της ομοκυστεΐνης του ορού του αίματος για τις δύο ομάδες. Επιπλέον, βρέθηκε ότι σε άνδρες με υψηλότερα επίπεδα FSH παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες. Τέλος, αποδείχτηκε ότι άτομα με μικρότερη συγκέντρωση σπέρματος και χαμηλότερη ζωηρή και συνολική προωθητική κίνηση έχουν αυξημένο οξειδωτικό στρες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το οξειδωτικό στρες συνδέεται με την ανδρική υπογονιμότητα και η συσχέτιση των παραπάνω παραμέτρων θα μπορούσε να διευκολύνει την βέλτιστη διαχείριση της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξειδωτικό στρες, Σπέρμα, Σπερματοζωάριο, Ανδρική υπογονιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
183
Αριθμός σελίδων:
72
Η επίδραση του Οξειδωτικού Στρες στην ανδρική υπογονιμότητα.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο