Η σχέση της εκτελεστικής λειτουργίας με την κατάθλιψη και την απελπισία: έρευνα ασθενών με κατάθλιψη χωρίς απόπειρα αυτοκαταστροφής - μαρτύρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939943 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πυργιώτη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρωσσέτος Γουρνέλλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μιχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννα Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της εκτελεστικής λειτουργίας με την κατάθλιψη και την απελπισία: έρευνα ασθενών με κατάθλιψη χωρίς απόπειρα αυτοκαταστροφής - μαρτύρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση της εκτελεστικής λειτουργίας με την κατάθλιψη και την απελπισία: έρευνα ασθενών με κατάθλιψη χωρίς απόπειρα αυτοκαταστροφής - μαρτύρων
Περίληψη:
Η κατάθλιψη αποτελεί μία συναισθηματική διαταραχή με σημαντική επίπτωση στο γενικό πληθυσμό, που ανέρχεται στο 20%. Επηρεάζει πέραν του συναισθήματος τη καθολική λειτουργικότητα του πάσχοντος, όπως τη μνήμη, τη συγκέντρωση, ο έλεγχος παρορμήσεων, και γνωστικές δυνατότητες. Η παρούσα έρευνα μελετά τη σχέση της κατάθλιψης και της εκτελεστικής λειτουργίας σε ασθενείς με κατάθλιψη χωρίς ιστορικό απόπειρας αυτοκαταστροφής και τους συγκρίνει με υγιή πληθυσμό. Χορηγήθηκαν σε ένα συνολικό δείγμα 139 ατόμων με μέσο όρο ηλικίας 43,8 έτη (SD 14,2), αποτελούμενο από σε ασθενείς της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας και μάρτυρες, ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο, η κλίμακα Κατάθλιψης του Beck, η κλίμακα απελπισίας του Beck και το Ερωτηματολόγιο του Συνδρόμου Διαταραχών στις Εκτελεστικές Λειτουργίες. H Στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 25.0, μέσω του rho-Spearman εκτιμήθηκε η συσχέτιση των Κλιμάκων μεταξύ τους αλλά και ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά ξεχωριστά στην κάθε ομάδα και τη μέθοδο χ2 έγινε σύγκριση των κατανομών συχνοτήτων στις δυο ομάδες στα συμπτώματα Κατάθλιψης & Απελπισίας. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05. Οι ασθενείς εμφάνισαν μέσο όρο τα 12 χρόνια (SD 4,0) εκπαίδευσης ενώ στους μάρτυρες τα 15,1 χρόνια (SD 2,9) σε επίπεδο p< 0,001. Παρατηρήθηκε μία μέτρια θετική σχέση μεταξύ των κλιμάκων απελπισίας και κατάθλιψης (rho 0,585). Οι ασθενείς με κατάθλιψη σημείωσαν μέση τιμή 23,1 στην κλίμακα κατάθλιψης του Beck και 8,0 στους μάρτυρες, μια διαφορά στατιστικώς σημαντική. Οι ασθενείς σημείωσαν μέση τιμή 14,0 στην κλίμακα της απελπισίας του Beck και οι μάρτυρες 3,6., μια διαφορά στατιστικώς σημαντική. Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στην κλίμακα συνδρόμου διαταραχών στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπου οι ασθενείς σημείωσαν βαθμολογία 32,7 και οι μάρτυρες 19,2. Θεωρείται χρήσιμη περαιτέρω έρευνα προς ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και γενίκευσης των άνωθεν αποτελεσμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Απελπισία, Εκτελεστικής λειτουργίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
68

Dep. - Hop & DEX 28.10.2020.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


206161206147206153206169206164206151.zip
558 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.