Επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης (creatine phosphokinase-CK) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σήψη. Συσχέτιση με την αιτία της σήψης και την έκβαση των ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939982 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σκούρα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπάκα Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηλιοδρομίτη Ζωή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ξάνθος Θεόδωρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης (creatine phosphokinase-CK) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σήψη. Συσχέτιση με την αιτία της σήψης και την έκβαση των ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης (creatine phosphokinase-CK) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σήψη. Συσχέτιση με την αιτία της σήψης και την έκβαση των ασθενών
Περίληψη:
Η σήψη αποτελεί μια απειλητική, δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση με υψηλή επίπτωση και αυξημένη θνητότητα. Οι ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη συχνά εμφανίζουν ραβδομυόλυση ή/και αύξηση της CΚ.
ΣΚΟΠΟΣ :Η συσχέτιση των επιπέδων της κρεατινικής φωσφοκινάσης ορού νοσηλευόμενων ασθενών με την αιτία της σήψης. Η κρεατινική φωσφοκινάση ως προγνωστικός δείκτης θνητότητας και έκβασης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη εντάχθηκαν 180 ασθενείς που εισήχθησαν και νοσηλεύθηκαν στην παθολογική κλινική του ΓΝ ‘Θριάσιο’ Ελευσίνας κατά την διάρκεια ενός έτους λόγω λοίμωξης και σήψης. Οι παράγοντες που αξιολογήθηκαν με το πέρας των 12 μηνών ήταν: η ηλικία, το φύλο, qSOFA , CPK, τροπονίνη, κρεατινίνη, αιμοκαλλιέργειες, παθογόνος μικροβιακός παράγοντας, εστία λοίμωξης, έκβαση-θάνατος, νοσηλεία σε ΜΕΘ, ημέρες νοσηλείας, ανάγκη συνεδρίας αιμοκάθαρσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 39,4% ήταν άνδρες και το 60,6% γυναίκες με μέση ηλικία τα 75 έτη και διάμεσο των ημερών νοσηλείας τις 8 ημέρες. Υπάρχει στατιστικά σημαντική χαμηλή συσχέτιση των ημερών νοσηλείας μόνο με τους εργαστηριακούς δείκτες Troponin (r= 0.176 p=0.018 ), CRP (r= -0.151 p=0.042). Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις εστίες λοίμωξης σε σχέση με τους δείκτες Troponin (p=0,169) , Cr (p=0.403), CRP (p=0.158) και την CK (p=0,157). Οι ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού είχαν υψηλότερη τιμή CK σε σχέση με τους ασθενείς με λόιμωξη ουροποιητικού (p=0,005). Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την έκβαση του ασθενούς για τους δείκτες ηλικία (p<0.001), XNN (p=0,018 ), Troponin (p<0,001), Cr (p<0,001), CKcut-off1500 (p<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Aσθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, με ΧΝΝ, με υψηλή τιμή τροπονίνης, κρεατινίνης και τιμές CK πάνω από 1500 παρουσίασαν αυξημένη θνητότητα. Ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού είχαν υψηλότερες τιμές CK. Οι καλύτεροι προγνωστικοί δείκτες για κακή έκβαση ήταν η ηλικία, η τροπονίνη, κρεατινίνη και η CPK cut-off point >1500. IU/l
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σήψη, Creatine kinase (CK), Creatine phosphokinase (CPK), Μυοσίτιδα, Ραβδομυόλυση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
96
ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ_Επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σήψη. Συσχέτιση με την αιτία της σήψης και την έκβαση των ασθενών.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο