Χαρτογράφηση των ιατρονοσηλευτικών , ψυχοκοινωνικών αναγκών και διαθέσιμων υπηρεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες με χρόνια, απειλητική ή περιοριστική για τη ζωή ασθένεια, που διαμένουν στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939984 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κοτσογλανίδη Αδαμαντία-Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδάτου Δανάη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα)
Γιαννοπούλου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση των ιατρονοσηλευτικών , ψυχοκοινωνικών αναγκών και διαθέσιμων υπηρεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες με χρόνια, απειλητική ή περιοριστική για τη ζωή ασθένεια, που διαμένουν στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χαρτογράφηση των ιατρονοσηλευτικών , ψυχοκοινωνικών αναγκών και διαθέσιμων υπηρεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες με χρόνια, απειλητική ή περιοριστική για τη ζωή ασθένεια, που διαμένουν στην Ελλάδα
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια πρωτοφανής αύξηση του προσφυγικού φαινομένου ως απόρροια των πολέμων και των εμφυλίων συγκρούσεων, που εκτυλίσσονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Ασίας και της Αφρικής. Στα θύματα των συγκρούσεων αυτών συγκαταλέγονται και ανήλικοι-παιδιά, τα οποία αναγκάζονται να πάρουν, μόνα τους, τον δρόμο της προσφυγιάς, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε μια ασφαλή χώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών, που έχουν σοβαρά χρόνια ή απειλητικά για τη ζωή νοσήματα από μικρή ηλικία, και με αφορμή το ταξίδι η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνεται επικίνδυνα, ή παιδιά που έχουν ξεκινήσει υγιή και στην πορεία, λόγω των βίαιων και επισφαλών συνθηκών, ασθενούν. Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίσταται, εδώ και χρόνια, εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργούν οι αρμόδιες κρατικές κοινωνικές δομές υποδοχής και ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με στόχο να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του Ε.Σ.Υ. στην περίθαλψη των ασυνόδευτων ανηλίκων με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ, που εισέρχονται στην Ελλάδα και πάσχουν από χρόνιο, απειλητικό ή/και περιοριστικό για τη ζωή νόσημα και τη διερεύνηση της καταλληλόλητας των δομών φιλοξενίας των παιδιών αυτών. Για την καλύτερη και εις βάθος διεξαγωγή της έρευνας, επιλέχθηκαν η ποιοτική σε συνδυασμό με την ποσοτική μέθοδο προσέγγισης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι συλλογής δεδομένων (συμπλήρωση ερωτηματολογίου, ποιοτική συνέντευξη) από 31 συμμετέχοντες και η δημιουργία ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus group) με 11 συμμετέχοντες, όπως προέβλεπε η επιλεχθείσα μέθοδος της χαρτογράφησης εννοιών (concept mapping). Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι δομές που φιλοξενούν τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν την πλήρη ευθύνη φροντίδας τους, με εξωτερικές συνεργασίες από επιτρόπους. Επίσης, αναφάνηκε το κενό στην πρόσβαση των παιδιών αυτών στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην ιατρική περίθαλψη και στις κρατικές ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κοινή είναι η διαπίστωση της απουσίας των διερμηνέων στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας, όπως επίσης και η ανυπαρξία δικτύου παραπομπών εξειδικευμένων υπηρεσιών παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφάνηκε η μη συστηματοποιημένη περίθαλψη και παρακολούθηση των ασυνόδευτων ανηλίκων ασθενών από το Ε.Σ.Υ., με την εναλλακτική συνθήκη, στον αντίποδα αυτού, ατομική πρόθεση και διάθεση ενός μεγάλου ποσοστού γιατρών και νοσηλευτριών του Ε.Σ.Υ. για κατάλληλη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση των άρρωστων παιδιών, χάρη στην προσωπική τους πρωτοβουλία. Η σημαντικότητα της μελέτης αυτής, έγκειται στο γεγονός ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα συμβάλλουν στη δημιουργία νέας γνώσης για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους και το προσφυγικό πεδίο, διεθνώς και ευελπιστούμε να είναι ουσιώδη και τους Έλληνες ερευνητές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Aσυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, Ελλάδα, Χρόνιο νόσημα, Απειλητικό για τη ζωή νόσημα, Περιοριστικό για τη ζωή νόσημα, Εθνικό σύστημα υγείας, Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, Ανακουφιστική φροντίδα, Δομή φιλοξενίας, Διαπολιτισμική προσέγγιση, Διαπολιτισμικότητα, Πολυπολιτισμικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
247
Αριθμός σελίδων:
174

Κοτσογλανιδη_Διπλωματική εργασία_Final_.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.