Αντιμετώπιση ασθενών με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο. Ανάλυση του θέματος και πρωτογενής ανάλυση των δεδομένων από την αντιμετώπιση ομάδας ασθενών με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940000 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ροδίτης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μανούσος Κωνσταντουλάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση ασθενών με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο. Ανάλυση του θέματος και πρωτογενής ανάλυση των δεδομένων από την αντιμετώπιση ομάδας ασθενών με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιμετώπιση ασθενών με σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις από κολοορθικό καρκίνο. Ανάλυση του θέματος και πρωτογενής ανάλυση των δεδομένων από την αντιμετώπιση ομάδας ασθενών με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Περίληψη:
Το ήπαρ αποτελεί τη συνηθέστερη εντόπιση μεταστάσεων από κολοορθικό καρκίνο. Η σύγχρονη παρουσία ηπατικών μεταστάσεων (CRLM) αποτελεί αρνητικό προγνωστικό βιολογικό δείκτη της νόσου. Ανάλογα με την παρουσία συμπτωμάτων από τον πρωτοπαθή όγκο (διάτρηση ,αιμορραγία , απόφραξη) και τον κατ’αρχήν χαρακτηρισμό των μεταστάσεων ως εξαιρέσιμες ή μη ακολουθούνται αλγόριθμοι αντιμετώπισης , με ιεράρχηση της αλληλουχίας των επεμβάσεων και της περι-εγχειρητικής χημειοθεραπείας. Η αποφυγή της μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας αποτελεί τον κύριο στόχο των υποψηφίων χειρουργικής παρέμβασης στο ήπαρ. Η παρέμβαση εκτός από χειρουργική εκτομή μπορεί να περιλαμβάνει καταστροφή των μεταστάσεων με χρήση τοπικοπεριοχικών θεραπειών ή ενδαρτηριακών θεραπειών χορήγησης χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων.
Σε αυτή την αναδρομική μελέτη αναλύθηκε δείγμα 66 ασθενών με σύγχρονες CRLM , που χειρουργήθηκαν, από το 2003-2019 και για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα επιβίωσης, σε ένα τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αναλύθηκαν το φύλο ,η ηλικία, η τιμή του CEA, η εντόπιση του πρωτοπαθούς όγκου στο παχύ έντερο ,το Τ και το N στάδιο του πρωτοπαθούς όγκου, ο αριθμός το μέγεθος και η εντόπιση των μεταστατικών εστιών στο ήπαρ, η επάρκεια της εκτομής (R status) και η χειρουργική στρατηγική αντιμετώπισης (ταυτόχρονης εκτομή, έναντι της εκτομής του πρωτοπαθούς όγκου πρώτα).
To καταληκτικό σημείο, ήταν να αναλυθεί εάν υπήρχε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στην ολική επιβίωση των ασθενών (OS), υπέρ οποιασδήποτε από τις δύο χειρουργικές στρατηγικές έναντι της άλλης καθώς και να αξιολογηθεί ποιος από τους άλλους παράγοντες που αναλυθήκαν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά το OS.
Η μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε πως η ταυτόχρονη εκτομή (πρωτοπαθούς και μεταστατικού όγκου), (p=0.003) η παρουσία μεγάλου μεγέθους μεταστάσεων (>=5εκατοστά) (p=0.020) και η παρουσία διηθημένων λεμφαδένων στο παχύ έντερο, (p=0,019) προκαλούν στατιστικά σημαντική μείωση της επιβίωσης.
Για οριστικά και ασφαλέστερα συμπεράσματα απαιτούνται προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις, κολοορθικός καρκίνος, ταυτόχρονη εκτομή, μέγεθος ηπατικών μεταστάσεων, θετικοί λεμφαδένες
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύγχρονες ηπατικές μεταστάσεις, Κολοορθικός καρκίνος, Ταυτόχρονη εκτομή, Μέγεθος ηπατικών μεταστάσεων, Θετικοί λεμφαδένες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
87

Roditis Spyridon Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-09-23.