Οι διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση (1837-1967). Ιστορική και ιδεολογική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940609 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ζαχάρη Βασιλεία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Φυριππής Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Επιβλέπων)
Βρεττός Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση (1837-1967). Ιστορική και ιδεολογική προσέγγιση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση (1837-1967). Ιστορική και ιδεολογική προσέγγιση
Περίληψη:
Στις δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές περιόδους από το 1920 έως και το 1967 του ελληνικού κράτους, ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτειακών αλλαγών και ωριμάνσεως κατείχε και ο θεσμός των εισιτηρίων εξετάσεων, δηλαδή το σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική Ανώτατη εκπαίδευση. Αυτός ο θεσμός των εισαγωγικών εξετάσεων βρήκε πρόσφορο και κατάλληλο έδαφος να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί νομοθετικά αρκετές δεκαετίες μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου το 1837.
Πριν την θέσπιση των εισαγωγικών εξετάσεων αυτών υπήρχε αθρόα και χωρίς περιορισμούς εγγραφή των υποψηφίων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που δημιούργησε ένα επαρκέστατο φοιτητικό πληθυσμό με στόχο την πανεπιστημιακή μόρφωση. Όμως, τόσο η ανεξέλεγκτη και ελεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων, όσο και η αυξημένη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές οδήγησε στην ανάγκη ελέγχου, αντιμετώπισης και περιορισμού αυτής της αθρόας προσέλευσης υποψηφίων, καθώς ούτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν, ούτε και η πολιτεία είχε τη δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων.
Παράλληλα και αναγκαία έπρεπε να αντιμετωπιστεί το φάσμα της ανεργίας των φοιτητών και να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Συνεπώς, ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη η θέσπιση εισαγωγικών εξετάσεων που θα είχαν τόσο συγκεκριμένο αριθμό εισακτέων και εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, όσο και επιτυχή συγκεκριμένη βαθμολογία για τους υποψηφίους αλλά και καταβολή εκπαιδευτικών τελών. Βέβαια, όλα τα παραπάνω ήταν σε άμεση συνάρτηση με το ιστορικό, ιδεολογικό και κοινωνικό συγκείμενο της κάθε περιόδου και αναλόγως διαμορφώνονταν οι σχετικοί παράμετροι και ο βαθμός αυστηρότητας τους. Ωστόσο, η κάθε κυβερνητική εξουσία της κάθε περιόδου διαδραμάτιζε τον πλέον σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.Όμως, παρά τις εκάστοτε διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους, το αποτέλεσμα τους ήταν παρόμοιο.


Αξίζει τέλος να επισημανθεί πόσο σημαντική ήταν η ιδιαιτερότητα των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της κάθε περιόδου και πόσο συσχετίζονταν με την ακριβώς επόμενη περίοδο αλλά και πόσο την επηρέαζε, ώστε ύστερα από την μελέτη και αυτών των στοιχείων μπορούν να εξαχθούν συνολικά ασφαλή συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Εισαγωγικές ή εισιτήριες εξετάσεις, εισαγωγικός διαγωνισμός, κριτήρια επιλογής, πανεπιστήμιο, Ανώτατη Εκπαίδευση, αυξημένη ζήτηση, υποψήφιοι, ακροατές φοιτητές, επιλαχόντες, εκπαιδευτικά τέλη, δίδακτρα, numerus clausus, συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων, καθ' υπέρβαση εισαγωγή, βαθμολογία, εξεταστικές επιτροπές, συντελεστές βαρύτητας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
507
Αριθμός σελίδων:
377
Didaktoriki diatrivi V. Zachari.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο