Η χρήση κοινωνικών ρομπότ (Social Assistive Robot- SAR) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940758 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μαραθάκη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φειδάκης Μιχαήλ, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χρήση κοινωνικών ρομπότ (Social Assistive Robot- SAR) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χρήση κοινωνικών ρομπότ (Social Assistive Robot- SAR) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Περίληψη:
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο Συμβολικό Παιχνίδι, την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και τα Κοινωνικά Ρομπότ. Η ΔΑΦ είναι η πιο συνηθισμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που παρατηρείται στις μέρες μας. Ανάμεσα στις περιοχές που παρατηρείται να έχουν διαταραχθεί είναι και η δεξιότητα του παιχνιδιού, το οποίο εμφανίζεται με διαφορετική ποιότητα και ιδιόρρυθμους τρόπους. Η αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του ατόμου είναι πολύτιμη. Το παιδί μέσα από αυτό θα αποκτήσει την εμπειρία του περιβάλλοντος και θα αναπτυχθεί κινητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και γνωστικά. Τα κοινωνικά ρομπότ αποτελούν ένα σύγχρονο μέσο, που μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν η χρήση ενός ανθρωποειδούς κοινωνικού ρομπότ (ΝΑΟ 6ης γενιάς, SoftBank Robotics) μπορεί να αναπτύξει ή να βελτιώσει τις δεξιότητες λειτουργικού παιχνιδιού και παιχνιδιού προσποίησης σε μαθητές με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας. Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα, σχεδιάστηκε μία ποιοτική έρευνα και παρατηρήθηκαν τέσσερις μεταβλητές, (α) η βλεμματική επαφή, (β) η προσοχή, (γ) η ικανότητα μίμησης, και (δ) το επίπεδο ενασχόλησης. Αναπτύχθηκε ένα διδακτικό σενάριο με στοχοθεσία SMART, βασισμένη στην θεματική ενότητα του συμβολικού παιχνιδιού του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ για παιδιά με Αυτισμό. Συμμετείχαν πέντε μαθητές (2 κορίτσια και 3 αγόρια) ηλικίας 7-10 ετών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για Παιδιά με Αυτισμό του Πειραιά, οι οποίοι κλήθηκαν να αλληλεπιδράσουν με το NAO στο πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Σχεδιάστηκαν έξι (6) δραστηριότητες και αναπτύχθηκαν ανάλογες εφαρμογές με τη βοήθεια του λογισμικού Choregraphe (εκδ. 2.8.6.23). Αφού έγινε η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συναντήσεις του NAO με τους μαθητές. Πριν και μετά από τις
παρεμβάσεις έγινε παρατήρηση και αξιολόγηση της δεξιότητα του παιχνιδιού των μαθητών.
Από την έρευνα προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων και οι πέντε μαθητές
πραγματοποίησαν αυθόρμητη βλεμματική επαφή με το NAO, παρακολούθησαν τη δράση του,
ενεπλάκησαν σε λειτουργικό παιχνίδι μαζί του και μιμήθηκαν κάποιες συμπεριφορές. Η
σωματική καθοδήγηση και η παρότρυνση ήταν απαραίτητες για την ενασχόληση. Μετά την
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων οι μαθητές εμφάνισαν παιχνίδι προσποίησης. Αναφορικά με
τις δραστηριότητες παρατηρήθηκε ότι, όσες περιείχαν στοιχεία διάδρασης, οδήγησαν σε
αύξηση του επιπέδου ενασχόλησης, ενώ όσες συνδύαζαν ήχο με κίνηση, ενίσχυσαν τη
βλεμματική επαφή και τη προσοχή. Τέλος, η συχνότητα μίμησης αποδείχθηκε να έχει άμεση
σχέση με την εξοικείωση των μαθητών με το θέμα της δραστηριότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι προσποίησης, κοινωνικά ρομπότ, NAO, εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
150
ΜΔΕ_ ΜΑΡΑΘΑΚΗ (5550) ΠΜΣ ΤΠΕΕ ΤΕΑΠΗ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


ΜΔΕ_ΜΑΡΑΘΑΚΗ (5550) ΠΜΣ ΤΠΕΕ ΤΕΑΠΗ.zip
49 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.