Η επίδραση της εκπαίδευσης στην προσήλωση ασθενών με κίρρωση ήπατος στις θεραπευτικές συστάσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2940769 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Οικονόμου Αικατερίνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μπροκαλάκη Ηρώ, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Ελευσινιώτης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Φώτος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Φιλντίσης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κατσούλας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην προσήλωση ασθενών με κίρρωση ήπατος στις θεραπευτικές συστάσεις
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην προσήλωση ασθενών με κίρρωση ήπατος στις θεραπευτικές συστάσεις
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η κίρρωση του ήπατος (ΚΗ) αποτελεί χρόνια νόσο, με σοβαρές επιπλοκές που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής (ΠΖ) των ασθενών και οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Η πλημμελής προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή αποτελεί κύριο παράγοντα αναποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου.
Σκοπός: Εκτίμηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην προσήλωση στις θεραπευτικές συστάσεις ασθενών με ΚΗ.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη παρέμβασης, με χρήση ομάδας ελέγχου, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με ΚΗ, οι οποίοι παρακολουθούνταν στο ηπατολογικό ιατρείο γενικού νοσοκομείου της Αθήνας από τον Ιανουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Η παρέμβαση περιλάμβανε μία συνεδρία εκπαίδευσης από νοσηλευτή και τη χορήγηση ενημερωτικού εντύπου. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν κατά την πρώτη εκτίμηση και ακολούθως στους 3 και 6 μήνες. Η εκτίμηση της προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή έγινε με ειδικές κλίμακες όπως η Α-14, ενώ η εκτίμηση της ΠΖ έγινε με τη χρήση του ερωτηματολογίου CLDQ. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 22.0 και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05.
Αποτελέσματα: Συνολικά 125 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, από τους οποίους 65 ανήκαν στην ομάδα παρέμβασης και 60 στην ομάδα ελέγχου. Η μέση ηλικία των ασθενών της ομάδας παρέμβασης ήταν τα 66,5 έτη (τυπική απόκλιση=11,8 έτη) και της ομάδας ελέγχου τα 64,2 έτη (τυπική απόκλιση=13,7 έτη). Η παρέμβαση οδήγησε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση του βαθμού προσήλωσης στις θεραπευτικές συστάσεις και η βελτίωση παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια παρακολούθησης (p<0,001). Επίσης, η παρέμβαση βελτίωσε την ΠΖ των ασθενών της ομάδας παρέμβασης (p<0,001) και μείωσε το ποσοστό ασθενών με τουλάχιστον μία επανεισαγωγή καθώς και το συνολικό αριθμό επανεισαγωγών (p<0,001) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 6 μηνών. Η πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η επίδραση της εκπαίδευσης στην προσήλωση των ασθενών στη θεραπευτικές συστάσεις και στην ΠΖ ήταν ανεξάρτητη από δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση αναδεικνύεται ως μια σημαντική νοσηλευτική παρέμβαση για τη βελτίωση τόσο της προσήλωσης των ασθενών με ΚΗ στις θεραπευτικές συστάσεις όσο και της ΠΖ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κίρρωση ήπατος, Εκπαίδευση ασθενούς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
326
Αριθμός σελίδων:
220
Oikonomou Aikaterini PhD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο