ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Η διαχείριση με βάση τις οδηγίες IORP II, Solvency II και MiFID II και η σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2941817 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μαυρόκωστα Ολυμπία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου,Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λιβαδά, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Η διαχείριση με βάση τις οδηγίες IORP II, Solvency II και MiFID II και η σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Η διαχείριση με βάση τις οδηγίες IORP II, Solvency II και MiFID II και η σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων υπό το πρίσμα των Οδηγιών IORP II, Solvency II και MiFID II. Εκκινώντας από την προβληματική της οριοθέτησης του θεσμικού πλαισίου, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω του πολυεπίπεδου χαρακτήρα της επαγγελματικής ασφάλισης, και διά μέσου της συγκριτικής επισκόπησης των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στις τρεις ενωσιακές Οδηγίες, επιχειρείται η απάντηση στο βασικό ερευνητικό ερώτημα που συνίσταται στο κατά πόσον η εφαρμογή διαφορετικών θεσμικών κειμένων συνεπάγεται και ουσιαστική διαφοροποίηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων που προορίζονται για την καταβολή επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Προς τον σκοπό ενίσχυσης των συμπερασμάτων που εξάγονται από την συγκριτική επισκόπηση των τριών Οδηγιών παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τα αντιστοίχως ισχύοντα για τα δημόσια συνταξιοδοτικά κεφάλαια, αλλά και τις ρυθμίσεις ήπιου διεθνούς δικαίου, ώστε να καταδειχθεί τελικώς εάν η εναλλαγή θεσμικού πλαισίου επηρεάζει το πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων των μελλοντικών συνταξιούχων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια, επαγγελματική ασφάλιση, δημόσια συνταξιοδοτικά κεφάλαια,κοινωνική ασφάλιση, διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ενωσιακές οδηγίες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
174
Αριθμός σελίδων:
180
Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Κεφάλαια.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο