Μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως: Μια προσέγγιση της ανάλυσης και πρόβλεψης γεωπολιτικού ρίσκου με την χρήση ποσοτικών μεθόδων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2942636 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Δήγκας Άγις-Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Θ. Μάζης, Καθηγητής, Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δάρας, Καθηγητής, Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Κωνσταντίνος Γρίβας, Καθηγητής, Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ηλίας Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Γεώργιος-Αλέξανδρος Σγούρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως: Μια προσέγγιση της ανάλυσης και πρόβλεψης γεωπολιτικού ρίσκου με την χρήση ποσοτικών μεθόδων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως: Μια προσέγγιση της ανάλυσης και πρόβλεψης γεωπολιτικού ρίσκου με την χρήση ποσοτικών μεθόδων
Περίληψη:
Στην ανά χείρας διατριβή, κατατίθεται μια συγκροτημένη πρόταση για την μαθηματική προτυποποίηση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως.
Βασική στόχευση αποτελεί η διευρεύνηση της μαθηματικής προτυποποίησης της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης σε βήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν και θα ενσωματώνουν τις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, στην Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση.
Η αρμονική σύνδεση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, μεταφράζεται σε επέκταση της έρευνας για την αρμονική λειτουργία και συνύπαρξη μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης σε ένα ενιαίο πλαίσιο, που θα τονίζει την διεπιστημονική φύση της μεθόδου και θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση του γεωπολιτικού κινδύνου κατά την διενέργεια αναλύσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωπολιτική, Ανάλυη Κινδύνων, Ποσοτικές Μέθοδοι, Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
326

Δήγκας - Διδακτορικό (final).pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-10-08.