Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942728 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-08
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σουλτάνη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζέρβας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Μαλογιάννης Ιωάννης, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γιαννούλη Ελένη, Επιστημονική συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αφορά τη στάθμιση της συνέντευξης του δείκτη σοβαρότητας της οριακής διαταραχής προσωπικότητας (BPDSI-IV). Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του εργαλείου και ιδιαιτέρως της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών. Η BPSDI-IV αποτελεί ημιδομημένη κλινική συνέντευξη, η οποία αξιολογεί τη συχνότητα και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της ΟΔΠ κατά τη διάρκεια μιας οριοθετημένης χρονικής περιόδου τριών μηνών. Αποτελείται από 9 υποκλίμακες, σύμφωνα με τα 9 κριτήρια της διαταραχής κατά το DSM V. Η ποικιλομορφία και η ασταθής φύση των εκδηλώσεων της ΟΔΠ απαιτούν ένα εργαλείο που να ανταποκρίνεται σε αυτή τη συνθήκη, ανάγκη που καλύπτει η συγκεκριμένη συνέντευξη. Απώτερο σκοπό συνιστά η παγίωση της χρήσης της σε κλινικό και ερευνητικό πλαίσιο, κυρίως στο χώρο της έρευνας θεραπευτικού αποτελέσματος. Στα πλαίσια προκαταρκτικών ευρημάτων λόγω του μεγέθους του δείγματος της έρευνας, οι αναλύσεις ανέδειξαν ένα εργαλείο αρκετά έγκυρο και αξιόπιστο (Cronbach’s a= 0.99) με υψηλές τιμές για το βασικό ερώτημα της αξιοπιστίας μεταξύ βαθμολογητών (ICC= 0.98-0.99). Παράλληλα, προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της κλίμακας και τις δυνατότητές της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
BPSDI-IV, Στάθμιση, Συχνότητα, Σοβαρότητα, Αξιοπιστία, Εγκυρότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
66

Soultani Eirini, MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-09.