Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942758 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-08
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κούστα Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ζέρβας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαλογιάννης, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ελένη Γιαννούλη, Επιστημονική συνεργάτης ΠΜΣ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)
Περίληψη:
Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας έχει, εδώ και δεκαετίες, απασχολήσει έντονα την επιστημονική και κλινική κοινότητα των ειδικών ψυχικής υγείας. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η ποικιλία εκφάνσεων της διαταραχής όσον αφορά τη συμπτωματολογία, αλλά και η επικάλυψή της με φαινοτύπους άλλων διαταραχών προσωπικότητας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς ερευνητές, να εστιάσουν στη διερεύνηση της ύπαρξης ενός κοινού υποστρώματος στην παθολογία της προσωπικότητας, της οποίας η οριακή διαταραχή αποτελεί την πιο έκδηλη και επικρατούσα εκδοχή.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μια προκαταρκτική προσέγγιση των διαταραχών προσωπικότητας μέσω του Ερωτηματολογίου για τις Διαταραχές της Προσωπικότητας, IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO) που δομήθηκε από τον Otto Kernberg και την επιστημονική του ομάδα. Επιχειρείται, επίσης, να διερευνηθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά του, με σκοπό τη μετέπειτα ολοκληρωμένη στάθμισή του στον ελληνικό πληθυσμό.
Το δείγμα αποτελείται από 54 υποκείμενα, διαγνωσμένους ασθενείς με διαταραχές προσωπικότητας, που προσήλθαν στο Αιγινήτειο νοσοκομείο για ψυχοθεραπεία. Για την εξέταση της αξιοπιστίας έγινε σύγκριση του δείκτης αξιοπιστίας a Cronbach σε δύο χρονικές στιγμές, καθώς και υπολογισμός του συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (ICC). Τα ευρήματα έδειξαν υψηλή αξιοπιστία και με τις δύο μεθόδους. Για τη διερεύνηση της εγκυρότητας έγινε αρχικά χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) και τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τους τέσσερις από τους πέντε παράγοντες του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, έγινε μελέτη συσχετίσεων μεταξύ του IPO - GR και άλλων έντεκα ψυχομετρικών εργαλείων για περαιτέρω εξέταση της εγκυρότητας, η οποία ωστόσο έδωσε λιγότερα από τα αναμενόμενα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, εξαιτίας του περιορισμένου, προς το παρόν, μεγέθους του δείγματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχές προσωπικότητας, Οριακή διαταραχή προσωπικότητας, Αντικειμενοτρόπες σχέσεις, Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας, Στάθμιση, IPO- GR, DSM, ΟΔΠ, ΟΟΠ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
66

Danai Kousta MSc.pdf
1007 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-09.