Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942777 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μανώλη Αρεζίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Πιάγκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Πρωτογέρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Γ. Τρουπής, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασίας, εξετάστηκαν οι ανατομικές παραλλαγές του υπογλωσσίου νεύρου και η χειρουργική και κλινική τους σημασία. Αναφέρθηκαν πολλές ασθένειες που επηρεάζουν τη λειτουργία του νεύρου που οδηγεί σε παράλυση (πάρεση), είτε μονομερή είτε διμερή. Το υπογλωσσικό νεύρο αντιστοιχεί στο ΧΙΙο κρανιακό νεύρο και η γνώση της λεπτομερούς ανατομίας και της σχέσης με κρίσιμες δομές κρίνεται πρωταρχικής σημασίας στη νευροχειρουργική, στη χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, καθώς και στην αγγειοχειρουργική. Αρκετές προγενέστερες μελέτες έχουν απεικονίσει συμβατικά ορόσημα στο τραχηλικό τμήμα του υπογλωσσίου νεύρου, αλλά τα ευρήματά τους χαρακτηρίστηκαν από χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας.
Ειδικότερα, η ανάλυση των κρίσιμων οδηγών σημείων υλοποιήθηκε με τη διαδικτυακή αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2019, με σκοπό τον εντοπισμό των ασθενειών που επηρεάζουν τη λειτουργία του νεύρου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, εκτός από τον ιατρογενή τραυματισμό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η συχνότερα παρατηρούμενη αιτία της πάρεσης αποτελεί η ύπαρξη πίεσης, εξαιτίας της παρουσίας όγκων και τραυματισμού στο κεφάλι. Επιπλέον, εκφυλιστικές καταστάσεις κινητικών νευρώνων, όπως αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας ή λοίμωξη των δοντιών και παρουσία παρεκκλίνουσας φλέβας στο υπογλώσσιο κανάλι αποτελούν πιθανούς παράγοντες επίδρασης στη λειτουργία του νεύρου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές, κλινική σημασία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
82

Manoli Arezina MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.