Διατροφικές συνήθειες εργαζόμενων σε υπηρεσίες υγείας. Συσχέτιση με δημογραφικούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943155 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-20
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κουμανδράκης Μάρκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες εργαζόμενων σε υπηρεσίες υγείας. Συσχέτιση με δημογραφικούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες εργαζόμενων σε υπηρεσίες υγείας. Συσχέτιση με δημογραφικούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας φροντίζουν τα άτομα κάθε μέρα σε πολλά περιβάλλοντα όπως νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία και εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας. Τέτοιες θέσεις απαιτούν συχνά οι νοσηλευτές να εργάζονται μεταβλητές και πολλές ώρες, εκθέτοντάς τους στο άγχος της φροντίδας των ατόμων που είναι άρρωστοι. Αυτοί οι στρεσσογόνοι παράγοντες μπορούν να υποστηρίξουν κακές επιλογές φαγητού που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την ευημερία ενός νοσηλευτή. Οι νοσηλευτές αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διατροφή σε ασθενείς.
Σκοπός: Αυτό το άρθρο εξετάζει δύο κοινές περιοχές που σχετίζονται με τη διατροφή που αφορούν τους νοσηλευτές, το στρες, τη φλεγμονή και τις διατροφικές συνήθειες, καθώς και τις κλιματικές αλλαγές που υπολογίζονται με βάση τα μέσα καθημερινής μεταφοράς και τα κτίρια των νοσοκομείων. Επίσης, παρέχεται μια ανασκόπηση των βασικών διατροφικών στοιχείων για τους νοσηλευτές και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και προτάσεις για την αποφυγή πιθανών παγίδων τροφίμων που είναι κοινές για όλους.
Υλικό-Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο τόσο από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όσο και από κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τόσο στοιχεία σχετικά με την γενική κατάσταση υγείας τους (για παράδειγμα, εάν νοσούν από κάποιο χρόνιο νόσημα και τίθεται ανάγκη τακτικής παρακολούθησης από γιατρό) όσο και από κλειστού τύπου (Liker κλίμακα 4-βαθμών 1 = Πολύ καλή, 2 = Καλή, 3 = Μέτρια, 4 = Κακή). Το εργαλείο αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρωθεί όπως και περάστηκαν όλα τα δεδομένα σε νέο φύλλο επεξεργασίας του στατιστικού πακέτου SPSS προς ανάλυση και εξαγωγή δεδομένων και σχετικών αποτελεσμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφή, Κλιματική αλλαγή, Εργασιακή υγεία, Δεδομένα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
88
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf (506 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο