Κοινός τόπος και διαφορές σε άτομα με ΔΕΠΥ και Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Εστίαση στα νευροψυχολογικά ελλείμματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943358 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-16
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαϊακώβου Ανθούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελευθερία Τσάλτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πενταγιώτισσα Στεφανάτου, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Βλασσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινός τόπος και διαφορές σε άτομα με ΔΕΠΥ και Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Εστίαση στα νευροψυχολογικά ελλείμματα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κοινός τόπος και διαφορές σε άτομα με ΔΕΠΥ και Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Εστίαση στα νευροψυχολογικά ελλείμματα.
Περίληψη:
Η σχέση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), με την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) αποτελεί αντικείμενο πλήθους ερευνών τα τελευταία έτη, με επίκεντρο ενδιαφέροντος τους τομείς της παρορμητικότητας, της συναισθηματικής αστάθειας και των επιτελικών λειτουργιών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο διαταραχές, με εστίαση στα νευροψυχολογικά ελλείμματα. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε σύγκριση τριών ομάδων ενηλίκων, 10 ατόμων με ΔΕΠΥ, 10 ατόμων με ΟΔΠ και 10 υγιών μαρτύρων με το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο παρορμητικότητας AECOM – ICS (Albert Einstein College of Medicine-Impulsivity Coping Scale), το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο υποκειμενικής ικανότητας ελέγχου του συναισθήματος DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale) και με τέσσερις νευροψυχολογικές δοκιμασίες (WAIS IV, Stroop Color Word Test, Rey Complex Figure Test και Wisconsin Card Sorting Test). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα άτομα με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα αυτοαναφερόμενης παρορμητικότητας και χαμηλότερη επίδοση στην οπτικοχωρική κατασκευαστική ικανότητα. Τα άτομα με ΟΔΠ παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση στην αναστολή της αυθόρμητης απάντησης και υψηλότερα επίπεδα αυτοαναφερόμενης συναισθηματικής αστάθειας. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε ΔΕΠΥ και ΟΔΠ στην παρορμητικότητα, στη συναισθηματική αστάθεια και σε επιμέρους νοητικούς τομείς και θέτουν τη βάση για μελλοντικές έρευνες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΔΕΠΥ, ΟΔΠ, Νευροψυχολογικά ελλείμματα, Παρορμητικότητα, Συναισθηματική αστάθεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
83

Papaiakovou Anthoula Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-19.