Μελέτη της εξάρτησης από την άσκηση και της ψυχογενούς ορθορεξίας στο Crossfit: η επίδραση της τελειοθηρίας και της αυτοσυμπόνιας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943366 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-18
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μαυρανδρέα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γονιδάκης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ψυχολόγος PhD, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της εξάρτησης από την άσκηση και της ψυχογενούς ορθορεξίας στο Crossfit: η επίδραση της τελειοθηρίας και της αυτοσυμπόνιας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της εξάρτησης από την άσκηση και της ψυχογενούς ορθορεξίας στο Crossfit: η επίδραση της τελειοθηρίας και της αυτοσυμπόνιας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή επιδρούν θετικά στην υγεία. Ωστόσο, η παθολογική προέκταση των δύο συμπεριφορών, δηλαδή η εξάρτηση από την άσκηση και η ψυχογενής ορθορεξία, οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Έως τώρα η βιβλιογραφία αναφορικά με τη μελέτη αυτών σε αθλήματα υψηλής έντασης είναι περιορισμένη. Παράλληλα, προβάλλεται η ανάγκη εκπόνησης ερευνών, οι οποίες θα εξετάζουν πιθανούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση των συμπεριφορών. Το Crossfit αποτελεί έναν σύγχρονο δημοφιλή τύπο προπόνησης υψηλής έντασης, όπου στόχος τίθεται η επίτευξη μέγιστης σωματικής απόδοσης.
Σκοπός: H παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της εξάρτησης από την άσκηση και ψυχογενούς ορθορεξίας στο Crossfit, καθώς και στη μελέτη του ρόλου της τελειοθηρίας και αυτοσυμπόνιας στην εκδήλωση αυτών.
Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 110 άτομα που ακολουθούσαν προπόνηση Crossfit και 131 ενεργά ασκούμενοι σε γυμναστήριο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Εξάρτησης από την Άσκηση, το ORTO-15 για την αξιολόγηση της ορθορεξίας και τα ερωτηματολόγια Τελειοθηρίας και Αυτοσυμπόνιας.
Αποτελέσματα: Το 19.8% των συμμετεχόντων σε προπονήσεις Crossfit και το 3.8% των ατομικά ασκούμενων σε γυμναστήριο ήταν σε κίνδυνο για εξάρτηση από την άσκηση. Το 11.7% των ατόμων στην ομάδα Crossfit και το 10% των ατόμων στη ομάδα ελέγχου εμφάνιζαν συμπτώματα ορθορεξίας. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των δύο συμπεριφορών (r=-.20, p<0,05). Επιπλέον, η διάσταση των κριτηρίων απόδοσης της τελειοθηρίας προέβλεψε την καταναγκαστική άσκηση (β=.85, SE=.28, p<0,05) και ασθενώς την ορθορεξία (β=-.14, SE=.07, p<0,05), ενώ η διάσταση της ασυμφωνίας μόνο την εξάρτηση από την άσκηση (β=.64, SE=.12, p<0,001). Η αυτοσυμπόνια δεν βρέθηκε να προβλέπει τις μεταβλητές, ωστόσο συσχετίστηκε μετρίως με την εξάρτηση από την άσκηση (r=-.34, p<0,001).
Συμπεράσματα: Η μελέτη προτείνει πως η εξάρτηση από την άσκηση είναι πιο εμφανής στο Crossfit συγκριτικά με το χώρο του γυμναστηρίου και δύναται να συνοδεύεται από συμπτώματα ορθορεξίας. Η ψυχογενής ορθορεξία αποτελεί αξιοσημείωτο φαινόμενο στον πληθυσμό των ενεργά ασκούμενων. Η τελειοθηρία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση καταναγκαστικής άσκησης και ορθορεξίας, ενώ ο ρόλος της αυτοσυμπόνιας αποδεικνύεται περιορισμένος. Η παρούσα έρευνα ενθαρρύνει την επιλογή συγκεκριμένων πληθυσμών- στόχων για την καλύτερη κατανόηση της εξάρτησης από την άσκηση, της ψυχογενούς ορθορεξίας και του υπόβαθρου της προσωπικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εξάρτηση από την άσκηση, Ορθορεξία, Τελειοθηρία, Αυτοσυμπόνια, Crossfit
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
179
Αριθμός σελίδων:
63

Διπλωματική-Εργασία-Μαυρανδρέα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-16.