Ψυχοπαθολογικά συμπτώματα αστέγων και μη αστέγων ουσιοεξαρτημένων χρηστών υπαγόμενων σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943431 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσούμα Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζαβέλλας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοπαθολογικά συμπτώματα αστέγων και μη αστέγων ουσιοεξαρτημένων χρηστών υπαγόμενων σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοπαθολογικά συμπτώματα αστέγων και μη αστέγων ουσιοεξαρτημένων χρηστών υπαγόμενων σε πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων
Περίληψη:
Εισαγωγή. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στον άστεγο πληθυσμό παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ψυχικών διαταραχών, με προεξάρχουσες τις διαταραχές χρήσης ουσιών.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένη ψυχοπαθολογία σε άστεγους και μη άστεγους χρήστες ουσιών, οι οποίοι παρακολουθούν τα προγράμματα χορήγησης υποκατάστατων.
Μέθοδος: Μια συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 96 θεραπευόμενων που παρακολουθούν το πρόγραμμα χορήγησης βουπρενορφίνης του ΟΚΑΝΑ, εκ των οποίων οι 46 ήταν άστεγοι και οι 50 έχοντες στέγη. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να συμπληρώσουν την Κλίμακα Symptom Check-List 90 (SCL-90), καθώς και στοιχεία που αφορούν τα κοινωνικό – δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τα κοινωνικό-δημογραφικά, όσο και ως προς τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους άστεγους και στους έχοντες στέγη. Συγκεκριμένα, οι άστεγοι συμμετέχοντες εμφάνιζαν υψηλότερες βαθμολογίες στις διαστάσεις του «Άγχους» (p<0,05) και του «Φοβικού Άγχους» (p<0,05). Επιπλέον, παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την υπηκοότητα, την εργασιακή κατάσταση και τον χρόνο παραμονής τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα (p<0,05). Στο συνολικό δείγμα το εκπαιδευτικό επίπεδο φάνηκε να σχετίζεται με την παρουσία συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και επιθετικότητας, ενώ υψηλότερες τιμές αναφορικά με την παρουσία συμπτωμάτων παρανοειδή ιδεασμού εμφάνιζαν οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οι άστεγοι είναι πιο επιβαρυμένοι ψυχικά, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. Επιπλέον, η ψυχική τους υγεία φάνηκε να επηρεάζεται και από ορισμένα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Διαπιστώνεται λοιπόν η αναγκαιότητα εφαρμογής παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στην μείωση και την ανακούφιση των ψυχοπαθολογικών τους συμπτωμάτων με στόχο την βελτίωση τόσο της ψυχικής και σωματικής τους υγείας όσο και των συνθηκών διαβίωσης τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αστεγία, εξάρτηση, Ψυχοπαθολογία, Διαταραχές χρήσης ουσιών, Πρόγραμμα υποκατάστασης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
70

Tsouma Evangelia MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-21.