«Ο ρόλος της ιδιοσυγκρασίας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην ανταπόκριση στη θεραπεία στα διάφορα προγράμματα απεξάρτησης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943457 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-28
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αλεβίζος-Λουμίτης Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Γ. Δικαίος: Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Θωμάς Ι. Παπαρρηγόπουλος: Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Μελπομένη Μαλλιώρη: Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Ο ρόλος της ιδιοσυγκρασίας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην ανταπόκριση στη θεραπεία στα διάφορα προγράμματα απεξάρτησης»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Ο ρόλος της ιδιοσυγκρασίας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην ανταπόκριση στη θεραπεία στα διάφορα προγράμματα απεξάρτησης»
Περίληψη:
Η διαταραχή ουσιών είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, η αντιμετώπιση του οποίου πραγματοποιείται μέσα από τη συμμετοχή των ατόμων σε διαφορετικά προγράμματα αποκατάστασης. Η επιλογή του θεραπευτικού προγράμματος και η έκβαση της θεραπείας επηρεάζεται ως ένα βαθμό από τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας τους. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητα επηρεάζει την επιλογή και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποκατάστασης που ακολουθούν τα άτομα με διαταραχή χρήσης ουσιών. Στην έρευνα συμμετέχουν 53 άτομα με διαταραχή χρήσης ουσιών που είναι ενταγμένα σε θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολόγιου Temperament and Character Inventory (TCI) για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ιδιοσυγκρασίας, και του EUROPASI-B για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της εξάρτησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το χαρακτηριστικό της αναζήτησης καινοτομίας επηρεάζει την επιλογή του θεραπευτικού προγράμματος. Ακόμα, προέκυψε ότι το χαρακτηριστικό της αυτοκατεύθνσης επηρεάζει την έκβαση της θεραπείας. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας των ατόμων με διαταραχή εξάρτησης ουσιών επηρεάζουν τη θεραπεία τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αποτελεσματικότητα, Διαταραχή χρήσης ουσιών, Θεραπεία, Ιδιοσυγκρασία, Προσωπικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
148
Αριθμός σελίδων:
107

Alevizos-Loumitis AndreasMSc.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-28.