Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης, άστεγης χρήστριας εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943506 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ψιμούλη Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λαζαράτου Ελένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, EΚΠΑ
Οικονόμου Μαρίνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης, άστεγης χρήστριας εξαρτησιογόνων ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης, άστεγης χρήστριας εξαρτησιογόνων ουσιών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ουσιοεξάρτηση ορίζεται ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με ρίζες μέσα στον χρόνο που παίρνει τα χαρακτηριστικά του από την εκάστοτε εποχή. Η επαφή του ατόμου και η μορφή της σχέσης που αναπτύσσει με τις ουσίες προσδιορίζεται από την συνάντηση του ατομικού συστήματος και δύο ακόμα συστημάτων, αυτού της οικογένειας και του κοινωνικού πλαισίου.
Μελετώντας τη Θεωρία του Δεσμού, κανείς μπορεί να δει την σημαντικότητα της σχέσεως που αναπτύσσεται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός βρέφους με την μητέρα του και την επιρροή που ασκεί αυτή η πρωταρχική σχέση σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του, στις σχέσεις δηλαδή που αναπτύσσει με τους άλλους ανθρώπους αλλά και εμπλοκή του με τις ουσίες εξάρτησης.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του δεσμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μητέρας και κόρης στην εξάρτηση της τελευταίας από τις ουσίες.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 25 γυναίκες χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών, που διαβιούν υπό καθεστώς αστεγίας. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 30 γυναίκες οι οποίες δεν εμφάνιζαν εμπλοκή με τις ουσίες.
Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και το ερωτηματολόγιο σχέσεων με τους Γονείς PBI (Parental Bonding Instrument).
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές στην φροντίδα από την μητέρα αλλά και τον πατέρα δευτερευόντως, μεταξύ των δύο ομάδων, με την ομάδα ελέγχου να έχει λάβει μεγαλύτερη φροντίδα από τους γονείς σε σχέση με τις χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών.
Συμπεράσματα: Η φροντίδα και η ποιότητα αυτής από την μητέρα φαίνεται να παρεμβαίνει καταλυτικά στην πορεία της ζωής της κόρης, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση η οποία υποστήριξε ότι το είδος του δεσμού που αναπτύχθηκε μεταξύ των δυο στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της τελευταίας, μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στον τρόπο που η κόρη σχετίζεται στην πορεία της ζωής της, αλλά και στην ενδεχόμενη ανάπτυξη από μέρους της εξαρτητικής συμπεριφοράς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δεσμός μεταξύ μητέρας- κόρης, Ουσίες εξάρτησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
59

Ιωάννα Ψιμούλη-ΠΜΣ EΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- Α.Μ. 20170986.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-19.