Μέθοδοι τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας και αξιολόγηση της απόδοσης τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943690 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σταθάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρίσης Γάλλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Όλγα Σισκου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας και αξιολόγηση της απόδοσης τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέθοδοι τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας και αξιολόγηση της απόδοσης τους
Περίληψη:
Η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας είναι δύο διαφορετικές αλλά αλληλοεξαρτώμενες έννοιες στην υπηρεσία υγείας. Συγκεκριμένα, η κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας αφορά τους μηχανισμούς και τα κριτήρια χρηματοδότησης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας (φορολογία, κοινωνική ασφάλιση, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικές δαπάνες). Η τιμολόγηση είναι η διαδικασία καθορισμού μιας συγκεκριμένης τιμής πώλησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία με βάση το προηγούμενο κόστος.
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ελληνικών και ξένων άρθρων. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις διαδικτυακές πλατφόρμες MedLine και Google Shcolar, την περίοδο από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2020. Τα κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με χρονικό περιορισμό από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην Ελλάδα, από το 2011 εφαρμόζονται τα ελληνικά DRG (τα λεγόμενα KEN), τα οποία ακολουθούν το αυστραλιανό μοντέλο και αποτελούν έναν γενικευμένο τιμοκατάλογο νοσηλείας, ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη μέση διάρκεια νοσηλείας (ALoS) για κάθε κατηγορία νοσηλείας.
Στο σύστημα DRG, οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται, με βάση τη συστηματική συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων όταν οι ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο. Ο σκοπός του συστήματος είναι να ταξινομηθούν σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό κατηγοριών συμβάντων.
Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό καθήκον για τον εξορθολογισμό του συστήματος εφοδιασμού ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, προκειμένου να προμηθεύεται κάθε μήνα τις προμήθειες που χρειάζεται κάθε νοσοκομείο, με διαφάνεια για τους προμηθευτές που παρέχουν τα προϊόντα και το διαθέσιμο απόθεμα .
Το διεθνές σύστημα τιμολόγησης αναφοράς χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Ειδικότερα, η τιμολόγηση των φαρμάκων βασίζεται στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στις συμπεριφορές των παρόχων, είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η χρήση διαφορετικών πολιτικών τιμολόγησης για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, οι προσαρμογές των τιμών και η μεταρρύθμιση των πληρωμών πρέπει να παρακολουθούνται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΝ, ΠΕΔΥ, Κόστος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
84

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.pdf
731 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.