Η ανθρώπινη φύση στο βιβλίο του Μέγκιου και στην Πολιτεία του Πλάτωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943692 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Στογιάννη Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιωάννης Καλογεράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανθρώπινη φύση στο βιβλίο του Μέγκιου και στην Πολιτεία του Πλάτωνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανθρώπινη φύση στο βιβλίο του Μέγκιου και στην Πολιτεία του Πλάτωνα
Περίληψη:
Προσέγγιση των φιλοσοφικών απόψεων που λειτούργησαν ως η θεμέλια των θεωρήσεων των δύο μεγάλων στοχαστών της αρχαιότητας. Βάσεις της φιλοσοφίας του Πλάτωνα: Ιστορική αναδρομή στις πολιτικές αναταραχές στην αθηναϊκή πολιτεία της εποχής του φιλόσοφου, αναφορά στην καταδίκη του Σωκράτη. Αποστασιοποίηση από την πολιτική και στροφή στη φιλοσοφία. Αναζήτηση του ιδανικού πολιτεύματος και αποτυχημένη απόπειρα ιδρύσεως της ιδανικής πολιτείας. Βάσεις της φιλοσοφίας του Μέγκιου: Επιρροές από τον Κομφούκιο, αναφορά στις ενσωματωμένες στη φιλοσοφία του ανιμιστικές δοξασίες και μαγικά στοιχεία της αρχαίας Κίνας. Ιστορική αναδρομή στις πολιτικές αναταραχές της σύγχρονης με το Μέγκιο κοινωνίας της Κίνας. Αναζήτηση του ιδανικού πολιτεύματος και η αποτυχημένη απόπειρα εγκαθίδρυσής του. Σύγκριση των δύο αρχαίων πολιτισμών. Μονιστικές και δυϊστικές θεωρήσεις, διαφορές στην εκφορά του λόγου, αλλά και του τρόπου σκέψης. Αιτιοκρατία και απόδειξη ως χαρακτηριστικά της ελληνικής σκέψης. Η κυριαρχία του Ουρανού και της αξιωματικής σταθεράς ως χαρακτηριστικά του κινέζικου πολιτισμού. Αναζήτηση πιθανών αλληλεπιδράσεων. Η συμβολή των δύο πολιτισμών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας σκέψης. Παρουσίαση της φιλοσοφίας του Μέγκιου, η ανθρώπινη φύση, η οδός για την επίτευξη της τέλειας ανθρωπιάς, η ουράνια κυριαρχία και η διανοιακή τοποθέτηση, αντίπαλοι φιλόσοφοι. Παράγοντες που εμποδίζουν την εκδήλωση της τέλειας ανθρωπιάς. Παρουσίαση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Η θεϊκή υπόσταση, η έννοια της αρετής και σημασία της εκπαίδευσης για την επίτευξή της. Τα γένη των ανθρώπων, ο φιλόσοφος βασιλιάς. Η ανθρώπινη φύση, ο σεβασμός στους γονείς. Η ψυχική υπόσταση. Ανάδειξη του ιδανικού πολιτεύματος. Σύγκριση των δύο φιλοσοφιών. Συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Δικαιοσύνη, Πολιτεία, Ουρανός, Αρετή, Τέλειος άνθρωπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
64

1ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ-FINAL.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.