Υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας με τη Λετροζόλη συγκριτικά με την Κιτρική Κλομιφαίνη σε υπογόνιμες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943731 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσιάμη Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σωτηριάδης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΑΠΘ
Γουλής Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΑΠΘ
Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας με τη Λετροζόλη συγκριτικά με την Κιτρική Κλομιφαίνη σε υπογόνιμες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας με τη Λετροζόλη συγκριτικά με την Κιτρική Κλομιφαίνη σε υπογόνιμες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Περίληψη:
Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) αποτελεί μία πολύ συχνή αιτία υπογονιμότητας λόγω ανωοθυλακιορρηξίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, η λετροζόλη πρέπει να θεωρείται η θεραπεία πρώτης γραμμής για γυναίκες με ανωοθυλακιορρηξία τύπου ΙΙ κατά WHO ή Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. Όμως, η λετροζόλη για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας δεν είναι εγκεκριμένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και η χρήση της γίνεται άτυπα. Η κύρια ανησυχία σχετικά με τη λετροζόλη αφορά την πιθανή τερατογόνο επίδρασή της στο έμβρυο.
Σκοπός μελέτης: Να εξετάσουμε εάν η πιθανότητα ωοθυλακιορρηξίας είναι υψηλότερη με τη χρήση Λετροζόλης σε σύγκριση με την Κιτρική Κλομιφαίνη σε γυναίκες με ανωοθυλακιορρηξία οφειλόμενη σε Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.
Μέθοδοι: Σε αυτή τη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Μελέτες που συνέκριναν τη λετροζόλη με την κιτρική κλομιφαίνη για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε υπογόνιμες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. Μετά την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας ακολουθούσε προγραμματισμένη επαφή ή ενδομήτριος σπερματέγχυση. Κύριο αποτέλεσμα ήταν το ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας. Δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν το ποσοστό ζώντων νεογνών, κλινικής κύησης, αποβολής, πολλαπλής κύησης και συγγενών ανωμαλίων. Επιπλέον ανάλυση έγινε για ασθενείς που έλαβαν λετροζόλη ως θεραπεία πρώτης γραμμής και για ασθενείς με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών διαγνωσμένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Rotterdam.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση 26 Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Μελέτες που περιελάμβαναν 4168 ασθενείς και υποβλήθηκαν σε 8310 κύκλους πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας. Οι μελέτες δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2006 και 2019. Η πιθανότητα ωοθυλακιορρηξίας ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη με τη λετροζόλη συγκριτικά με την κιτρική κλομιφαίνη. (RR: 1.148, 95% CI: 1.077 to 1.223, 3017 ασθενείς, 19 μελέτες, I2: 47.7%, χαμηλής ποιότητας δεδομένα).
Συμπέρασμα: Σε υπογόνιμες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών που λαμβάνουν λετροζόλη αναμένεται υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας σε σύγκριση με αυτές που λαμβάνουν κιτρική κλομιφαίνη. Το υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να συνεισφέρει στο υψηλότερο ποσοστό κλινικής κύησης και γέννησης ζώντων νεογνών. Υψηλότερο ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας με τη χρήση λετροζόλης παρατηρήθηκε και στις ασθενείς που έλαβαν λετροζόλη ως θεραπεία πρώτης γραμμής.
Αριθμός Καταχώρησης PROSPERO: CRD42019125166
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συστηματική ανασκόπηση, Μετα-ανάλυση, Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, Ωοθυλακιορρηξία, Λετροζόλη, Κιτρική κλομιφαίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
96

Tsiami Alexandra MSc.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-26.