Αξιολόγηση της Αντιμυλλέριου ορμόνης για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού - μια περιγραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943824 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ράβδος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλανταρίδου Σοφία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαντωνίου Νικόλαος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Συριστατίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της Αντιμυλλέριου ορμόνης για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού - μια περιγραφική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της Αντιμυλλέριου ορμόνης για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού - μια περιγραφική ανασκόπηση
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εκτίμηση της καλής έκβασης της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού χρησιμοποιούνται ειδικοί βιοδείκτες είτε ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες είτε σε συνδυασμό μαζί με υπερηχογραφικά ευρήματα της ασθενούς στα πλαίσια προγνωστικών μοντέλων.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των πρωτοκόλλων ωοθηκικής διέγερσης, των επιπλοκών αυτών και των παραγόντων ωοθηκικής εφεδρείας με έμφαση στην ΑΜΗ και των κλινικών εφαρμογών αυτής. Μελετήθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PubMed, ESHRE, RCOG και Wikipedia χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές Ελληνικών και διεθνών εκδόσεων όπως ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, Infertility in Practise, The BOSTON IVF Handbook of Infertility, Williams GYNECOLOGY.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι παράγοντες ωοθηκικής εφεδρείας όπως η ΑΜΗ, το AFC, η ηλικία της ασθενούς, η FSH και η οιστραδιόλη αποτελούν προγνωστικούς δείκτες για την καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης με γέννηση ζώντος νεογνού. Τα ερευνητικά δεδομένα για την ΑΜΗ συγκεκριμένα είναι αντικρουόμενα με πληθώρα θετικών μελετών αλλά και κάποιων που αναδεικνύουν άλλους προγνωστικούς δείκτες, όπως την ηλικία της ασθενούς, να υπερτερούν αυτής. Τα επίπεδα της ΑΜΗ στον ορό φαίνονται πως είναι χρήσιμος παράγοντας για την πρόγνωση της έκβασης της κύησης σε ασθενείς με PCOS πριν την έναρξη IVM κύκλου. Η ΑΜΗ μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο στη συμβουλευτική προ της θεραπείας για τις πιθανότητες γέννησης ζώντος νεογνού σε γυναίκες με εξαιρετικά χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία. Επιπρόσθετα ο αντίκτυπος του υψηλού δείκτη κατάτμησης σπερματικού DNA για την έκβαση της συνήθους IVF εμφαίνεται ιδιαίτερα όταν η σύντροφος έχει σχετικά χαμηλά επίπεδα ΑΜΗ. Τα υπάρχοντα προγνωστικά μοντέλα της γέννησης ζώντος νεογνού στην IVF εντάσσουν στον αλγόριθμό τους την ΑΜΗ σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες ώστε να παρέχεται σωστή συμβουλευτική στο ζεύγος και διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΑΜΗ θεωρείται αυτή τη στιγμή δοκιμασία πρώτης γραμμής για την εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας και θεωρείται σχετική με την κλινική πράξη από την πλειοψηφία των παρόχων IVF, φαίνεται όμως πως διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο για τη βελτίωση της συχνότητας γεννήσεων ζώντων νεογνών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιμυλλέριος ορμόνη, Εξωσωματική γονιμοποίηση, Γέννηση ζώντος νεογνού, Βιοδείκτες, Ωοθηκική εφεδρεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
88

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΡΑΒΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdf
707 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-22.