Ο ρόλος της διατροφής στην αειφόρο ανάπτυξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943914 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπέη Σταματία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σωτήριος Μάιπας, Δρ., Φυσικός, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της διατροφής στην αειφόρο ανάπτυξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της διατροφής στην αειφόρο ανάπτυξη
Περίληψη:
Ο τρόπος ζωής του σημερινού ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια, μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται και η διατροφή, έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Παράλληλα, η εξάλειψη του υποσιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί τον δεύτερο από τους 17 βασικούς στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του ορισμού μιας βιώσιμης διατροφής της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, σε εναρμόνιση και με τους στόχους της αειφορίας, αυτή θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια: να είναι ποιοτική, παρέχοντας επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία, να είναι διαθέσιμη σε όλους, να σέβεται το περιβάλλον, τα τοπικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας, να είναι ασφαλής και οικονομικά προσιτή. Με την επιταχυνόμενη πληθυσμιακή αύξηση και τις συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις σε τροφή, ενέργεια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της πρόσφατης αρθρογραφίας, σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η διατροφή στο πλαίσιο των δεκαεπτά στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπεί, ελλείψει και σχετικής βιβλιογραφίας, που να τονίζει τη σπουδαιότητά της στην επίτευξη των στόχων, να αναδείξει, όσο είναι εφικτό, όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη διατροφή, την αειφορία και τελικά την ανθρώπινη ευημερία και την πλανητική υγεία. Αρχικά γίνεται αναφορά στους ορισμούς αειφορίας, βιώσιμης διατροφής και παγκόσμιας συνδημίας, εν συνεχεία ανάλυση των 17 στόχων από τη σκοπιά της διατροφής και του συστήματος τροφίμων και τέλος περιγραφή της προόδου που έχει επιτευχθεί έως τώρα και εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, Αειφόρος ανάπτυξη, Βιώσιμη διατροφή, Βιώσιμα πρότυπα διατροφής, Πλανητική διατροφή, Στόχοι αειφόρου ανάπτυξης, Περιβαλλοντική υγεία, Παγκόσμια συνδημία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
261
Αριθμός σελίδων:
80
ΜΔΕ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΕΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο