Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Λογοτεχνία διαμέσου των συσκευών κινητής τεχνολογίας

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2943941 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος:
Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Λογοτεχνία διαμέσου των συσκευών κινητής τεχνολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μια από τις σύγχρονες τάσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελεί η επαυξημένη πραγματικότητα (Ε.Π.). Η προστιθέμενη αξία της χρήσης της Ε.Π. σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα καθώς και o περιορισμένος αριθμός ερευνών της Ε.Π. στη Λογοτεχνία οδήγησαν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Σκοπός της ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαμορφωτική αξιολόγηση τριών ποιημάτων του «Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού» με Ε.Π. Το δείγμα αποτέλεσαν 26 προπτυχιακοί και 24 μεταπτυχιακοί φοιτητές (εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Αυτοί εφόσον αλληλεπίδρασαν διαμέσου ταμπλέτας (tablet) με τα επαυξημένα ποιήματα, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη «Κλίμακα Ευχρηστίας» καθώς επίσης στο Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας. Επίσης, δεδομένα συλλέχθηκαν διαμέσου παρατήρησης. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης, των Pearson συσχετίσεων, της παλινδρομικής ανάλυσης καθώς και της παρατήρησης έδειξαν τον υψηλό βαθμό ευχρηστίας των επαυξημένων ποιημάτων, την ευκολία εκμάθησης της χρήσης τους, καθώς και την έντονη πρόθεση του δείγματος να τα αξιοποιήσει στη διδασκαλία. Η αντιληπτή χρησιμότητα και διασκέδαση των επαυξημένων ποιημάτων είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στην αποδοχή της χρήσης τους από μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα έχουν ποικίλες εφαρμογές για την αξιοποίηση της Ε.Π. στον χώρο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς επίσης για τη χρήση της Ε.Π. στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.
Έτος δημοσίευσης:
2018
Συγγραφείς:
Πάτσιου, Β.
Βουδούρη, Α.
Κουτρομάνος, Γ.
Δράκου, Χ.
Μαυροματίδου, Ε.
Περιοδικό:
Επιστημονική επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τόμος:
30
Αριθμός / τεύχος:
30
Σελίδες:
99-128
Λέξεις-κλειδιά:
Επαυξημένη πραγματικότητα, επαυξημένα βιβλία, κινητή μάθηση, ταμπλέτες
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Επιστημονική Επετηρίδα (2018).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο