Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2943948 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος:
Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξέτασε τη δυνατότητα αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας (Ε.Π.) που στηρίζεται στην τοποθεσία, στη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε, η εφαρμογή Ε.Π. “PlatoAR”. Αυτή αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού. Τα δεδομένα της αξιολόγησης της εφαρμογής συλλέχθηκαν μέσω παρατήρησης, συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή είναι εύχρηστη, ενώ φάνηκε να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση Ροής. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η εφαρμογή μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία και να συμβάλλει στην εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες ιστορικής ενσυναίσθησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της, σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, με τεχνικά ζητήματα και με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έχουν εφαρμογή τόσο σε μεθοδολογικό επίπεδο όσο και ως προς τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές Ε.Π.
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Κουτρομάνος, Γ.
Μπουντέκας, Κ.
Περιοδικό:
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
Εκδότης:
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Τόμος:
13
Αριθμός / τεύχος:
1/2
Σελίδες:
63-81
Λέξεις-κλειδιά:
Επαυξημένη Πραγματικότητα, αρχαιολογικός χώρος, Ιστορία, αξιολόγηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Επίσημο URL (Εκδότης):