Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 1

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943974 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-27
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπερτόλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σεργεντάνης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γαβριατοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 1
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 1
Περίληψη:
Εισαγωγή: Έχει διαπιστωθεί πως οι οικονομικές κρίσεις επηρεάζουν τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και σχετίζονται με τη καρδιαγγειακή επίπτωση και θνησιμότητα. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εξετάζει τη συσχέτιση παραγόντων που συμβάλλουν στα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και τις πιθανές αλλαγές στις τάσεις και τη σοβαρότητα της καθιερωμένης καρδιαγγειακής νόσου, μεταξύ του γενικού πληθυσμού που ζει σε χώρες που εκτίθενται σε οικονομικές κρίσεις.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, EMBASE και Google Scholar (τέλος αναζήτησης: 12 Μαΐου 2020). Συμπεριλήφθηκαν άρθρα που εξέταζαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσης και καρδιαγγειακής υγείας τον 20ο και 21ο αιώνα. Η ποιότητα των συμπεριλαμβανόμενων άρθρων αξιολογήθηκε με χρήση των προτύπων ποιότητας Newcastle-Ottawa και AHRQ.
Αποτελέσματα: Οι 38 επιλέξιμες μελέτες επικεντρώνονταν στον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στη συνολική συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, στη θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων, στις αρρυθμίες και σε άλλες καρδιακές παθήσεις. Περιλαμβάνονται 27 οικολογικές μελέτες, 6 μελέτες κοόρτης, 2 μελέτες καταγραφής και 3 έρευνες κοόρτης. Από αυτές, οι 21 (55%) θεωρήθηκαν υψηλού, οι 15 (40%) μέτριου και μόνο 2 (5%) χαμηλού κινδύνου μεροληψίας, περιορίζοντας τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν. Παρόλο που υπήρχαν διαφορές μεταξύ χωρών και ομάδων, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι η επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων αυξήθηκε και επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αντίστροφα, η θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων φαίνεται να μειώνεται κατά την οικονομική ύφεση. Τα αποτελέσματα για την αυτο-βαθμολογημένη υγεία και άλλους δείκτες ήταν διφορούμενα.
Συζήτηση: Τα αυξημένα επίπεδα ψυχοκοινωνικού στρες που οφείλονται στην ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, την αβεβαιότητα, τις καθημερινές συνήθειες καθώς και τις αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό προφίλ, ήταν οι κύριοι λόγοι επιδείνωσης της καρδιαγγειακής υγείας σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική κρίση, Ύφεση, Καρδιαγγειακή υγεία, Καρδιακές παθήσεις, Συστηματική ανασκόπηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
111
Αριθμός σελίδων:
106

Bertoli Maria Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-28.