Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943982 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-28
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τζαμαριά Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Σεργεντάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 2
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καρδιαγγειακή υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης κατά τον 20ο και 21ο αιώνα: συστηματική ανασκόπηση, Περίπτωση 2
Περίληψη:
Εισαγωγή : Οι οικονομικές κρίσεις απειλούν τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και σχετίζονται με καρδιαγγειακή επίπτωση και θνησιμότητα. Αυτή η συστηματική ανασκόπηση ερευνά το σύνολο παραγόντων που συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία καθώς και τις τάσεις και τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων, μεταξύ του γενικού πληθυσμού που ζει σε χώρες εκτεθειμένες σε χρηματοοικονομικές κρίσεις.
Μέθοδοι: Η συστηματική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed, EMBASE και Google Scholar (τέλος αναζήτησης: 12 Μαΐου 2020). Οι μελέτες εξέταζαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσης και καρδιαγγειακής υγείας τον 20ο και 21ο αιώνα. Η ποιότητα των συμπεριλαμβανομένων μελετών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα ποιότητας Newcastle-Ottawa και τα πρότυπα AHRQ. Αποτελέσματα: Οι 44 επιλέξιμες μελέτες επικεντρώθηκαν στον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ισχαιμική καρδιακή νόσο, την υπέρταση, τις εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και την καρδιακή ανεπάρκεια.Συνολικά αξιολογήθηκαν 28 οικολογικές μελέτες, 10 μελέτες κοόρτης, 4 μελέτες καταγραφής και 2 έρευνες κοόρτης. Από αυτές, 22 (50%) θεωρήθηκαν ως υψηλού, 20 (45%) μέτριου και μόνο 2 (5%) χαμηλού κινδύνου μεροληψίας. Αν και παρατηρήθηκαν αμφιλεγόμενα ευρήματα, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι η συχνότητα εμφάνισης των ισχαιμικών καρδιακών και εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων αυξήθηκαν μετά την οικονομική κρίση κυρίως στις γυναίκες. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες παρά στις νεότερες γυναίκες, αλλά μετά τα 75 έτη, το φαινόμενο αυτο αντιστρέφεται. Όσον αφορά την υπέρταση,φαίνεται πως οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες.
Συζήτηση: Το άγχος, η ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, ο τρόπος ζωής και οι αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό προφίλ, αποτελούν πιθανώς τους κύριους λόγους για τους οποίους η καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να επιδεινωθεί σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Τα καρδιαγγειακά σύνδρομα που σχετίζονται με την ανεργία είναι κυρίως η στεφανιαία νόσος και η υπέρταση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική κρίση, Ύφεση, Καρδιαγγειακή υγεία, Καρδιακές παθήσεις, Συστηματική ανασκόπηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
113

Tzamaria Dimitra Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-04-29.