Αναστολείς PD-1/PD-L1 στην θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944012 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-29
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μαρούλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστολείς PD-1/PD-L1 στην θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναστολείς PD-1/PD-L1 στην θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Περίληψη:
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένα μείζονος σημασίας πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς ευθύνεται για περίπου 311.000 θανάτους ετησίως. Παγκοσμίως αποτελεί τον τέταρτο πιο συχνά εμφανιζόμενο καρκίνο στον γυναικείο πληθυσμό, ενώ είναι δεύτερος σε συχνότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μισές περίπου γυναίκες διαγιγνώσκονται με τη νόσο σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο. Η ενδεδειγμένη θεραπεία για αυτά τα στάδια της νόσου είναι ο συνδυασμός σισπλατίνης και πακλιταξέλης ή σισπλατίνης και πακλιταξέλης και μπεβασιζουμάμπης επιφέροντας μέση επιβίωση της τάξης του ενός και του 1,5 έτους αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι πλειονότητα των γυναικών που προσβάλλονται από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας διανύουν μόλις την τέταρτη ή την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, προκύπτει επιτακτική ανάγκη για ανακάλυψη νέων και αποτελεσματικών θεραπειών. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει ως στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μίας νέας ομάδας παραγόντων, των αναστολέων PD-1/PD-L1 στον προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Οι μελέτες οι οποίες επιλέχθηκαν προέκυψαν έπειτα από αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την περίοδο 01.01.2000 έως 28.02.2021. Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του PRISMA και χρησιμοποιήθηκε ένας προκαθορισμένος αλγόριθμος αναζήτησης. Κριτήρια επιλογής: Όλες οι κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ με αποτελέσματα στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αναστολέων PD-1/PD-L1 στους ασθενείς με προχωρημένο/μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Συλλογή δεδομένων: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 10 κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ εκ των οποίων οι τέσσερις περιλαμβάνουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πεμπρολιζουμάμπης, τρεις της νιβολουμάμπης, και από μία για την σεμιπλιμάμπη, ατεζολιζουμάμπη και δουρβαλουμάμπη. Συμπεράσματα: Η πεμπρολιζουμάμπη και η νιβολουμάμπη εμφανίζουν αισιόδοξα αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Η σεμιπλιμάμπη φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη τοξικότητα σε σύγκριση με τους άλλους παράγοντες και χαμηλή ανταπόκριση της νόσου. Η ατεζολιζουμάμπη δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα ενώ η δουρβαλουμάμπη φαίνεται να είναι ένας ασφαλής παράγοντας με ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστολείς PD-1/PD-L1, Μεταστατικός, Υποτροπιάζων, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
57

Marouli Maria Master.pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-25.