Εκτίμηση της συνήθους διατροφικής πρόσληψης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ με βάση τα ερωτηματολόγια 24ωρων ανακλήσεων και προκαταρκτική εφαρμογή στην έρευνα συσχετίσεων με εκβάσεις στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944182 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-29
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Στράτου Μαρία-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατσουγιάννη Κλέα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Τριχοπούλου Αντωνία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Δημακοπούλου Κωνσταντίνα, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της συνήθους διατροφικής πρόσληψης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ με βάση τα ερωτηματολόγια 24ωρων ανακλήσεων και προκαταρκτική εφαρμογή στην έρευνα συσχετίσεων με εκβάσεις στον τομέα της υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της συνήθους διατροφικής πρόσληψης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ με βάση τα ερωτηματολόγια 24ωρων ανακλήσεων και προκαταρκτική εφαρμογή στην έρευνα συσχετίσεων με εκβάσεις στον τομέα της υγείας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η διερεύνηση της εκτίμησης της συνήθους διατροφικής πρόσληψης και η συσχέτισή της με δείκτες υγείας αποτελεί καίριο θέμα μελέτης. Αυτό, ωστόσο, που δυσκολεύει το έργο αυτό είναι ότι η κατανάλωση τροφίμων ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Άλλα τρόφιμα καταναλώνονται καθημερινά από όλους και άλλα επεισοδιακά κι έτσι η καταγραφή μηδενικών προσλήψεων στις μεθόδους μέτρησης της διατροφικής πρόσληψης είναι αρκετά μεγάλη.
Σκοπός: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η σύγκριση των εκτιμώμενων κατανομών συνήθους διατροφικής πρόσληψης τεσσάρων ομάδων τροφίμων του προγράμματος ΥΔΡΙΑ - λαχανικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, οσπρίων και ψαριών/οστρακοειδών - όπως αυτές προκύπτουν από μια αδρή προσέγγιση και από τη μέθοδο του National Cancer Institute (NCI). Η μέθοδος του NCI στοχεύει στη διόρθωση του σφάλματος μέτρησης της διατροφικής πρόσληψης. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν η αδρή μέθοδος και η επέκταση της μεθόδου του NCI ώστε να συσχετιστούν οι συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων με τη διαστολική, τη συστολική αρτηριακή πίεση και την υπέρταση.
Μέθοδος: Χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα του προγράμματος ΥΔΡΙΑ (3951 συμμετέχοντες). Τα δεδομένα αυτά μας τα παρείχε το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας. Η διατροφική πρόσληψη στην έρευνα ΥΔΡΙΑ αξιολογήθηκε από δύο 24ωρες διατροφικές ανακλήσεις και από ένα ερωτηματολόγιο τάσεων κατανάλωσης τροφίμων. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τη συνήθη διατροφική πρόσληψη εφαρμόσαμε μια αδρή προσέγγιση (με το μέσο όρο των δύο αυτών 24ωρων ανακλήσεων) και τη μέθοδο του NCI. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων είναι ότι η μέθοδος NCI εφαρμόζει ένα στατιστικό μοντέλο δύο μερών ώστε να εκτιμήσει τόσο την πιθανότητα ημερήσιας κατανάλωσης όσο και την ποσότητα κατανάλωσης. Τα δύο αυτά μέρη συνδέονται επιτρέποντας τη συσχέτιση των δύο τυχαίων ατομικών επιδράσεων και συμπεριλαμβάνοντας κοινές συμμεταβλητές και στα δύο μέρη του μοντέλου.
Προκειμένου να διερευνήσουμε τις συσχετίσεις της διατροφικής πρόσληψης με την αρτηριακή πίεση και την υπέρταση, εφαρμόσαμε την αδρή προσέγγιση κι επιπλέον, μια επέκταση της μεθόδου του NCI, που προτάθηκε από τους Kipnis et al., ώστε να προβλέψουμε την ατομική συνήθη διατροφική πρόσληψη που λαμβάνεται από δύο ανακλήσεις 24 ωρών. Ένα χαρακτηριστικό της επέκτασης της μεθόδου του NCI ήταν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες συμμεταβλητές που σχετίζονται με τη συνήθη πρόσληψη ώστε να αυξήσουν την ακρίβεια των εκτιμήσεων της συνήθους πρόσληψης και κατ’ επέκταση των συσχετίσεων αυτής με εκβάσεις στον τομέα της υγείας.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Σχετικά με την εκτίμηση της κατανομής της συνήθους διατροφικής πρόσληψης, το μόνο που δε διαφοροποιείται με τις δύο μεθόδους είναι η μέση τιμή, οπότε για τη μέση διατροφική πληθυσμιακή πρόσληψη μπορούμε να βασιστούμε στην αδρή μέθοδο. Ωστόσο, η αδρή προσέγγιση παρουσιάζει μια τάση υποεκτίμησης της συνήθους πρόσληψης στα χαμηλά εκατοστημόρια και μια τάση υπερεκτίμησης στα υψηλά. Η μεγάλη διαφορά των δύο μεθόδων παρουσιάζεται στη διασπορά των εκτιμώμενων κατανομών, η οποία ελαχιστοποιείται με τη μέθοδο του NCI.
Όσον αφορά τις συσχετίσεις της διατροφικής πρόσληψης με την αρτηριακή πίεση και την υπέρταση, αυτές είναι προς την ίδια κατεύθυνση και με τις δύο μεθόδους. Η πρόσληψη λαχανικών παρουσιάζει ευνοϊκά αποτελέσματα στη διαστολική αρτηριακή πίεση (p-values<0.001) και την υπέρταση (p-values= 0.023 (NCI) και 0.011 (αδρή)). Με την αδρή μέθοδο η αντίστροφη συσχέτιση των λαχανικών με τη συστολική πίεση είναι στατιστικά σημαντική (p-value=0.045). Η πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων έχει ευεργετική δράση στην υπέρταση, ενώ με τη συστολική η αντίστροφη συσχέτισή τους είναι στατιστικά σημαντική με την αδρή μέθοδο (p-value=0.032). Τα όσπρια δε συσχετίζονται με την αρτηριακή πίεση και την υπέρταση. Τα ψάρια/οστρακοειδή δε συσχετίζονται με την αρτηριακή πίεση, ενώ με την υπέρταση έχουμε οριακά στατιστικά επιβαρυντικά αποτελέσματα (p-values= 0.051 (NCI) και 0.054 (αδρή)). Ίσως, για τη διερεύνηση των συσχετίσεων των οσπρίων και των ψαριών/οστρακοειδών να κρίνεται σκόπιμη η χρήση περισσότερων από δύο 24ωρων ανακλήσεων, καθώς είναι επεισοδιακά καταναλισκόμενα τρόφιμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφική έρευνα, 24ωρη διατροφική ανάκληση, Σφάλμα μέτρησης στη διατροφή, Εκτίμηση συνήθους διατροφικής πρόσληψης, Μέθοδος NCI, Αρτηριακή πίεση, Υπέρταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
93

Στράτου Μαρία-Άννα_Διπλωματική Εργασία_ΠΜΣ Βιοστατιστική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-28.