Η Επίδραση Προγράμματος Πλειομετρικής Προπόνησης Στην Απόδοση Νεαρών Αθλητών Χειροσφαίρισης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944347 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μελετάκος Παναγιώτης, Ε.Ε.Π, ΅Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επίδραση Προγράμματος Πλειομετρικής Προπόνησης Στην Απόδοση Νεαρών Αθλητών Χειροσφαίρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Επίδραση Προγράμματος Πλειομετρικής Προπόνησης Στην Απόδοση Νεαρών Αθλητών Χειροσφαίρισης
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι αλλαγές σε επιλεγμένα κινητικά χαρακτηριστικά αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας ύστερα από εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης με πλειομετρικές ασκήσεις. Τριάντα τρεις (33) αθλητές χειροσφαίρισης προεφηβικής ηλικίας συμμετείχαν στην έρευνα και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ) που αποτελούταν από έντεκα (11) αθλητές (ηλικίας 11,68 ± 1,07 χρονών, ύψος 152,36 ± 9,10 εκατοστά και βάρος 54,1 ± 13,24 κιλά) και την ομάδα παρέμβασης (ΟΠ) που αποτελούνταν από είκοσι δύο (22) αθλητές (ηλικίας 11,79 ± 0,71 χρονών, ύψος 154,76 ± 0,71 εκατοστά και βάρος 55,04 ± 10,7 κιλά). Και οι δύο ομάδες συμμετείχαν σε τρεις προπονήσεις την εβδομάδα με ίδιους προκαθορισμένους στόχους, δηλαδή εκμάθηση της τεχνικής και τακτικής του αθλήματος καθώς και για βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών. Η ΟΠ στην αρχή των δύο εκ΄ των τριών προπονήσεων που πραγματοποιούνταν, εκτελούσαν ένα ταχυδυναμικό πρόγραμμα πλειομετρικών ασκήσεων. Το πρόγραμμα περιείχε άλματα με τα δύο πόδια μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά πάνω από εμπόδια μικρού ύψους καθώς και εναλλαγές κατεύθυνσης. Επιπλέον εκτελούνταν άλματα με το ένα πόδι επιτόπου, με προώθηση μπροστά καθώς και αλλαγές κατεύθυνσης με εναλλαγές ποδιών. Οι ασκήσεις εκτελούνταν από 3 σετ η κάθε άσκηση με χρόνο αποκατάστασης μεταξύ των σετ 30 δευτερόλεπτα και μεταξύ των ασκήσεων 1 λεπτό. Οι συμμετέχοντες μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν στα κάθετα άλματα (SJ, CMJ & Unilateral CMJ), στα δέκα (10) και είκοσι (20) μέτρα σπριντ και στην ευκινησία μέσω T-test. H ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης 6 εβδομάδων επηρεάζει σημαντικά την απόδοση μόνο της ευκινησίας. Δεν βρέθηκαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις πριν και μετά την παρέμβαση στις ταχύτητες των 10 και 20 μέτρων και σε όλους τους τύπους κάθετων αλμάτων. Η ΟΕ δεν βελτίωσε σημαντικά καμία παράμετρο απόδοσης. Συμπερασματικά, το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην ευκινησία λόγω της υψηλούς προσομοίωσης των ασκήσεων του προγράμματος με αυτές της χειροσφαίρισης. Αντίθετα, στις υπόλοιπες δοκιμασίες δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις εξαιτίας της φύσης του αθλήματος της χειροσφαίρισης όπου αποτελείται από σύνθετες κινήσεις με μεγάλη ποικιλία, τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν στο βραχυπρόθεσμο αυτό πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
πλειομετρική προπόνηση, χειροσφαίριση, νεαροί αθλητές, απόδοση, αλτική ικανότητα, ταχύτητα, ευκινησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
Σαράντα Δύο (42)