Εκτίμηση του άγχους σε νοσηλευτές Κ.ΟΜ.Υ για την ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων COVID-19

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944352 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πετρογιάννη Εμμανουέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Καϊτελίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Σίσκου Όλγα, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση του άγχους σε νοσηλευτές Κ.ΟΜ.Υ για την ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων COVID-19
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση του άγχους σε νοσηλευτές Κ.ΟΜ.Υ. για την ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων COVID-19.
Περίληψη:
Η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε πρωτοφανείς συνθήκες, αποτελώντας ενδεχομένως τη μεγαλύτερη κρίση δημόσια υγείας που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα ως σήμερα. Ιδιαίτερα οι επαγγελματίες υγείας έχουν επωμιστεί τεράστιο βάρος, εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας υπό αντίξοες συνθήκες και για παρατεταμένα διαστήματα. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι υγειονομικοί συχνά εξέτασαν την παραίτησή τους, αντιμετώπισαν το στιγματισμό και φοβούνταν τη μετάδοση και την εξάπλωση του ιού σε οικογένεια και φίλους, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, μετατραυματικού στρες και εξουθένωσης.
Σκοπός: Η εκτίμηση των επιπέδων άγχους σε νοσηλευτές μιας Κινητής Ομάδας Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) για την ανίχνευση και αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων COVID-19, καθώς επίσης και η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του άγχους.
Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη (cross-sectional-study), η οποία βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τον εντοπισμό προσδιοριστικών παραγόντων του άγχους, της Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (HADS) για τη μέτρηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης και της Κλίμακας Φόβου για τον COVID-19 (FCV-19S). Το δείγμα αποτέλεσαν 57 νοσηλευτές της Κ.Ομ.Υ. Αττικής.
Αποτελέσματα: Η μέση συνολική βαθμολογία άγχους και κατάθλιψης (HADS) ήταν 10,9, αντικατοπτρίζοντας μέτρια επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, ενώ αντίστοιχα σε μέτριο επίπεδο κινήθηκε και η βαθμολογία άγχους για τον COVID-19 (14,3). Δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας FCV-19S και της κλίμακας HADS για τη μέτρηση/ εκτίμηση του άγχους και της κατάθλιψης (p>0,05), ούτε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας άγχους και κατάθλιψης (HADS) και των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και φόβου για τον COVID-19 κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα. Κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση της ψυχολογικής κατάστασης υγείας των επαγγελματιών υγείας, για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη ψυχολογική τους υποστήριξη και την οικοδόμηση της ψυχολογικής τους ανθεκτικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
COVID-19, Νοσηλευτές, Ψυχική υγεία, Κλίμακα HADS, Κλίμακα FCV-19S, Προσδιοριστικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
171
Αριθμός σελίδων:
96

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.