Παπατριανταφυλλόπουλος Α. Αθανάσιος

Μητρώο uoadl:2946696 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπατριανταφυλλόπουλος Α. Αθανάσιος
Ημερομηνία εγγραφής:
18801008
Αύξων αριθμός:
374
Τόπος καταγωγής:
Βραχνί Καλαβρύτων
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Αργυρόπουλος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Πατρών, αριθ. 82, 27 Σ/βρίου 1880, σχ. καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Βραχνί 60.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.