Ευλαμπίου Σωτήριος

Μητρώο uoadl:2946697 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ευλαμπίου Σωτήριος
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
375
Τόπος καταγωγής:
Σηλυβρία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ευγένιος Δεπάστας (Αρχιμανδρίτης)
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Β΄Αθηνών, αριθ. 486, 1 Ιουλίου 1879, καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Σηλυβρία 13.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.