Δούδας Κ. Αναστάσιος

Μητρώο uoadl:2946702 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δούδας Κ. Αναστάσιος
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
378
Τόπος καταγωγής:
Αργυρόκαστρο Ηπείρου
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σ.Κ. Μπαλάνος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 1137, 3 Ιουλίου 80, καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Ιωάννινα 250.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.