Ιωάννου Α. Ανδρέας

Μητρώο uoadl:2946704 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννου Α. Ανδρέας
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
379
Τόπος καταγωγής:
Αίγιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Ζήκος (ανθυπασπ. Ιππ.)
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Αιγίου, αριθ. 263, 1 Ιουλίου 80, άριστα.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αίγιον 20.000
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.