Σινάρος Ι. Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2946706 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σινάρος Ι. Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
18801010
Αύξων αριθμός:
380
Τόπος καταγωγής:
Τραπεζούς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνσταντίνος Ιεροκλής
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α΄Αθηνών, αριθ. 89, 1 Οκτωβρίου 1879, σχ.καλώς.
Κανόνες πρόσβασης:


Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.