Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και ακοολογικά συμπτώματα στους μουσικούς στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2947025 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-09
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παναγούλης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπίμπας Αθανάσιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεωργάκη Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Παυλόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και ακοολογικά συμπτώματα στους μουσικούς στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και ακοολογικά συμπτώματα στους μουσικούς στην Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι μουσικοί αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα του πληθυσμού, καθώς η σχέση τους με την έκθεση στον ήχο είναι ζωτική αλλά δυνητικά επικίνδυνη ταυτόχρονα. Η έκθεσή τους σε υψηλές ηχητικές εντάσεις για μακρά χρονικά διαστήματα τους καθιστά το ακουστικό τους σύστημα ευάλωτο σε διάφορα ακοολογικά συμπτώματα όπως η βαρηκοΐα, οι εμβοές, η υπερακουσία, η παραμόρφωση του ήχου και η διπλακουσία, όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 335 μουσικοί (235 επαγγελματίες και 100 ερασιτέχνες) σχετικά με τα επιδημιολογικά τους στοιχεία και την ακοολογική συμπτωματολογία που παρουσιάζουν. Συμμετείχαν ενήλικα άτομα από 36 νομούς της Ελλάδας, μέσω ενός ηλεκτρονικού, ανώνυμου ερωτηματολογίου, που παρέμεινε στο διαδίκτυο για δυο μήνες (02/21 – 04/21). Καταγράφηκε η μουσική τους δραστηριότητα, οι συνήθειες και οι απόψεις τους σχετικά με την έκθεση στον ήχο καθώς και η συμπτωματολογία που τους ταλαιπωρούσε. Ταυτόχρονα, στο ερωτηματολόγιο
ενσωματώθηκε ό Ειδικός Δείκτης Ακουστικής Δυσχέρειας για Μουσικούς (Musicians Hearing Handicap Index – MHHI), προκειμένου από τη μια να μπορέσει να ποσοτικοποιηθεί η αναφερόμενη συμπτωματολογία και αφ’ ετέρου να συνυπολογιστούν και κοινωνικά, επαγγελματικά και μουσικά θέματα που περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος δείκτης.
Αποτελέσματα: Όσον αφορά την έκθεση στον ήχο, παρατηρήθηκε συχνή υπέρβαση των
καθιερωμένων από τους διεθνείς οργανισμούς ορίων, χωρίς την ταυτόχρονη χρήση
ωτοπροστατευτικών μέσων. Σχετικά με την ακοολογική συμπτωματολογία, ένας στους τέσσερις μουσικούς εμφανίζει βαρηκοΐα (συχνότερα μονόπλευρα) και πάνω από τέσσερις στους δέκα εμβοές. Ακόμα, τρεις στους δέκα μουσικούς ανέφεραν υπερακουσία, με τους επαγγελματίες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν από ότι η ερασιτέχνες. Δύο στους δέκα μουσικούς σημείωσαν ότι έχουν νιώσει συμπτώματα ηχητικής παραμόρφωσης. Η διπλακουσία ήταν το σπανιότερο
σύμπτωμα, με μόλις 4,2% των μουσικών να το αναφέρουν. Τέλος, οι επαγγελματίες μουσικοί φάνηκε να πετυχαίνουν μεγαλύτερο άθροισμα στον δείκτη ΜΗΗΙ, ενώ υπήρξε συσχέτιση του δείκτη με την αναφερόμενη ακοολογική συμπτωματολογία, με το άθροισμά του να αυξάνει ανάλογα.
Συζήτηση: Η επαγόμενη από θόρυβο βαρηκοΐα είναι ένας τύπος νευροαισθητήριας βαρηκοΐας που μελετάται όλο και περισσότερο τελευταία και φαίνεται να απασχολεί τους μουσικούς. Μάλιστα έχει περιγραφεί και ο όρος βαρηκοΐα επαγόμενη από τη μουσική. Όσον αφορά στις εμβοές, αποτελούν τo πιο συχνά αναφερόμενο ακοολογικό σύμπτωμα στη βιβλιογραφία. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε συσχέτιση των εμβοών τόσο με τη βαρηκοΐα όσο και με την υπερακουσία. Η παραμόρφωση του ήχου
και η διπλακουσία παρατηρήθηκαν πιο σπάνια στο δείγμα, ενώ ταυτόχρονα η αναφορά τους στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Η χρήση του δείκτη ΜΗΗΙ στο παρόν δείγμα φάνηκε να αντικατοπτρίζει την αναφερόμενη ακοολογική συμπτωματολογία των συμμετεχόντων.
Συμπεράσματα: Μέσω των αποτελεσμάτων αυτών, γίνεται κατανοητή η σημασία της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προστασίας των μουσικών για θέματα που αφορούν την ακοή τους αλλά και η σημασία της οργάνωσης και λειτουργίας εξειδικευμένων Κλινικών και Ιατρείων που να ασχολούνται σφαιρικά με την ιδιαίτερη αυτή ομάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσικοί, Ακοή, Ιατρική των παραστατικών τεχνών, Συμπτωματολογία, Ειδικός δείκτης ακουστικής δυσχέρειας για μουσικούς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
122
Panagoulis Evangelos Master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο