Γνώση και Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2947084 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γιαμπλόνσκι Μάρκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αποστολία Γαλάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώση και Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώση και Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς
Περίληψη:
Η Θεωρία της Εξέλιξης είναι ένα πλέγμα εννοιών που εμπεριέχει αρχές από πολλούς κλάδους των φυσικών επιστημών όπως τη Γεωλογία και τη Γενετική και αποτελεί μία από τις δεκαέξι επιστημονικές εξηγήσεις που πρέπει να γνωρίζει ένας άνθρωπος για να θεωρείται επιστημονικά εγγράμματος. Όμως ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης και της αποδοχής για αυτήν τη Θεωρία ανάμεσα στους μελλοντικούς δασκάλους στην Ελλάδα;
Με τη χρήση ερωτηματολογίου, μετρήσαμε τη γνώση και την αποδοχή 119 μελλοντικών δασκάλων της Θεωρίας της Εξέλιξης, καθώς και τη θρησκευτική τους πίστη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αν και έχουν αρκετά χαμηλή γνώση της Θεωρίας, στην πλειοψηφία τους την αποδέχονται. Τέλος, η συσχέτιση μεταξύ της γνώσης, της αποδοχής και της θρησκευτικής πίστης ανέδειξε ως στατιστικά σημαντική μόνο εκείνη ανάμεσα στην θρησκευτική πίστη και την γνώση. Μέσα από αυτήν την εργασία αναδεικνύεται η σημασία περαιτέρω μετρήσεων και ερευνών γύρω από τη Θεωρία της Εξέλιξης και την γνώση και την αποδοχή της από τους εκπαιδευτικούς, ώστε μελλοντικά να μπορούν να αμβλυνθούν τυχόντα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία της Εξέλιξης, Νεοδαρβινισμός, Εξέλιξη, Αποδοχή, Γνώση, Θρησκευτική Πίστη, Μελλοντικοί Δάσκαλοι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
81
Γνώση και Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο