Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2956579 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κωνσταντάκη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Πικουλής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σωτήριος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Κοντός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να εξετάσει την «Διαχείριση των Νοσοκομειακών Αποβλήτων και τις επιπτώσεις που προκαλούνται στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον», με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και την κατανόηση τυχόν σφαλμάτων που προκύπτουν με αυτή, τόσο κατά την ταξινόμηση, απόρριψη, ανακατανομή αλλά και γενικότερα, άλλα και πιθανή εξεύρεση νέων τρόπων διαχείρισης, ασφαλέστερων τόσο προς το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτή, όσο και προς το περιβάλλον και την κοινωνία, χωρίς κατασπατάληση των οικονομικών πόρων. Ειδικότερα, παρακάτω προσδιορίζονται εννοιολογικά τα νοσοκομειακά απόβλητα, ενώ παρουσιάζονται και οι κατηγορίες των ιατρικών αποβλήτων και στη συνέχεια μελετάται η διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων, καθώς και τα στάδια της διαχείρισης αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις επιπτώσεις των νοσοκομειακών αποβλήτων, οι οποίες αφορούν την δημόσια υγεία, τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτά σε ημερήσια βάση, ενώ αναλύονται και καλές πρακτικές που αφορούν την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων μέσα από εμπειρικές μελέτες σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομειακά απόβλητα, Επιπτώσεις, Δημόσια υγεία, Επαγγελματίες υγείας, Περιβάλλον, Καλές πρακτικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
48

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pdf
594 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-01-21.