Μετάφραση αποσπάσματος του έργου του Tevfik Çavdar Türkiye’nin Demokrasi Tarihi - 1950’den Günümüze (Η ιστορία της δημοκρατίας στην Τουρκία - Από το 1950 μέχρι σήμερα), Έκδοση Ε’, İmge Kitabevi, Άγκυρα, 2013, σσ. 9-84, μεταφραστικός σχολιασμός και κατάρτιση ορολογικού γλωσσαρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2957425 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-20
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Βαλέρια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Γώγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Αριστοτέλης Μητράρας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση αποσπάσματος του έργου του Tevfik Çavdar Türkiye’nin Demokrasi Tarihi - 1950’den Günümüze (Η ιστορία της δημοκρατίας στην Τουρκία - Από το 1950 μέχρι σήμερα), Έκδοση Ε’, İmge Kitabevi, Άγκυρα, 2013, σσ. 9-84, μεταφραστικός σχολιασμός και κατάρτιση ορολογικού γλωσσαρίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Τουρκικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετάφραση αποσπάσματος του έργου του Tevfik Çavdar Türkiye’nin Demokrasi Tarihi - 1950’den Günümüze (Η ιστορία της δημοκρατίας στην Τουρκία - Από το 1950 μέχρι σήμερα), Έκδοση Ε’, İmge Kitabevi, Άγκυρα, 2013, σσ. 9-84, μεταφραστικός σχολιασμός και κατάρτιση ορολογικού γλωσσαρίου
Περίληψη:
Την πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική μεταφραστική διαδικασία πραγματεύεται η ανά χείρας εργασία, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα ενός διετούς κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο της Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας την Ελληνική και την Τουρκική. Εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης μετάφρασης και προσεγγίζει τη μετάφραση κατά τρόπο διττό: αφενός μέσω καθαυτής της πράξης του μεταφράζειν, και αφετέρου μέσω της ανάλυσης και του σχολιασμού της ως διαδικασίας, με εργαλείο τη θεωρία.
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία έχει τρία παραδοτέα. Tο πρώτο είναι το μετάφρασμα, δηλαδή το κείμενο-στόχος με γλώσσα-πηγή την Τουρκική και γλώσσα-στόχο την Ελληνική. Πρόκειται για ένα απόσπασμα (σσ. 9-84) του βιβλίου Türkiye’nin Demokrasi Tarihi - 1950’den Günümüze (Η ιστορία της δημοκρατίας στην Τουρκία - Από το 1950 μέχρι σήμερα) του Tevfik Çavdar (Τεβφίκ Τσαβντάρ) που πραγματεύεται την ιστορία της δημοκρατίας στην Τουρκία από τη δεκαετία του 1950 έως τις αρχές του 2000 και συγκεντρώνει πλήθος ορολογίας από διάφορα πεδία.
Tο δεύτερο παραδοτέο είναι ο θεωρητικός σχολιασμός της επιτελεσθείσας μεταφραστικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια προσπάθεια συνδυασμού της θεωρίας και πράξης της μετάφρασης όπου αναλύεται και αιτιολογείται όλος ο τρόπος σκέψης και εργασίας της γράφουσας έως ότου το μετάφρασμα να λάβει την τελική του μορφή. Η ανάλυση διεξάγεται υπό το πρίσμα της θεωρητικής προσέγγισης των Φρ. Μπατσαλιά & Ε. Σελλά-Μάζη την οποία διατυπώνουν στο βιβλίο τους με τίτλο Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης (2010).
Tο τρίτο παραδοτέο αποτελεί ένα δίγλωσσο τουρκο-ελληνικό γλωσσάριο όρων που εξήχθησαν από το κείμενο-πηγή. Κατατασσόμενο στα επιστημονικά κείμενα, το πρωτότυπο περιέχει ειδική γλώσσα με ορολογία από τα πεδία της οικονομίας, της νομικής, της πολιτικής, του στρατού, του Ισλάμ αλλά και άλλους τομείς. Η κατάρτιση του γλωσσαρίου αποτυπώνει απτά τις ορολογικές απαιτήσεις που θέτει ένα ειδικό κείμενο για τον μεταφραστή και, συγχρόνως, αναδεικνύει τη χρησιμότητα των ορολογικών πόρων στη μετάφραση αλλά και τη συμβολή της μεταφραστικής εργασίας στην ανάπτυξη ορολογικών προϊόντων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Μετάφραση, μεταφραστικός σχολιασμός, ορολογία, Μεταφρασεοστραφής Ορογραφία, γλωσσάριο, Tevfik Çavdar, Δημοκρατία στην Τουρκία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
290
MDE_Antonopoulou Valeria.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο