Διερεύνηση και ενίσχυση εγγραμματοσύνης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2957636 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Νούλα Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιωτοπούλου Πέννυ, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταύρου Πήλιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση και ενίσχυση εγγραμματοσύνης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση και ενίσχυση εγγραμματοσύνης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει τη διερεύνηση της εγγραμματοσύνης των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ψυχική υγεία και την ενίσχυσή της μέσω
του Οδηγού «Teacher Knowledge Update» του Καναδικού Οργανισμού Teen Mental
Health. Η εγγραμματοσύνη σχετικά με την ψυχική υγεία περιλαμβάνει την ικανότητα
αναγνώρισης των ψυχικών διαταραχών, τις γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες
κινδύνου και με τα αίτια ψυχικών διαταραχών, τις γνώσεις των τεχνικών αυτοβοήθειας,
τις γνώσεις σχετικά με την αναζήτηση εξωτερικών πηγών βοήθειας και τις στάσεις
απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη, αναγνώριση και παρέμβαση στα προβλήματα ψυχικής
υγείας των παιδιών και των νέων απαιτεί ενίσχυση της εγγραμματοσύνης σχετικά με την ψυχική υγεία που συνεπάγεται και ενίσχυση των συμπεριφορών αναζήτησης βοήθειας και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 80 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 40 από την περιοχή των Τρικάλων και 40 από την περιοχή της Αττικής. Η έρευνα έγινε διαδικτυακά, τόσο η προμέτρηση και η μεταμέτρηση της εγγραμματοσύνης των εκπαιδευτικών σχετικά με την
ψυχική υγεία όσο και η παρέμβαση με την ηλεκτρονική αποστολή του οδηγού στην
πειραματική ομάδα. Στα ευρήματα διαφάνηκε ότι η παρέμβαση ήταν αποτελεσματική,
καθώς παρατηρήθηκε βελτίωση στο επίπεδο Εγγραμματοσύνης στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και στην ομάδα παρέμβασης μεταξύ προμέτρησης και μεταμέτρησης, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενη έρευνα στην οποία εφαρμόστηκε η παρέμβαση. Πριν την παρέμβαση διαφάνηκε ότι το επίπεδο της Εγγραμματοσύνης ήταν καλό, το οποίο συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών. Επίσης, βρέθηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο επίπεδο εγγραμματοσύνης σχετικά με την Ψυχική Υγεία μετά την παρέμβαση συγκριτικά με τους άνδρες, καθώς και ότι το φύλο παρουσιάζει συσχέτιση με την Εγγραμματοσύνη σχετικά με την Ψυχική Υγεία. Μεταξύ των δύο περιοχών οι εκπαιδευτικοί των Τρικάλων εμφάνισαν καλύτερο επίπεδο Εγγραμματοσύνης σχετικά με την Ψυχική Υγεία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Αθήνας, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε αυξημένο κίνητρο συμμετοχής σε παρεμβάσεις λόγω του έντονου στίγματος απέναντι στην ψυχική υγεία που παρατηρείται σε επαρχιακές περιοχές. Τέλος, τα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, αναδεικνύουν ότι το επίπεδο που σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στην Αναγνώριση Ψυχικών Διαταραχών, στις Πηγές Βοήθειας και στις Στάσεις απέναντι στην Ψυχική Ασθένεια μπορεί να προβλέψει την Εγγραμματοσύνη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική Υγεία, Εγγραμματοσύνη σχετικά με την ψυχική υγεία, Στίγμα απέναντι στην ψυχική ασθένεια, Παρέμβαση, Teacher knowledge update
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
178

Διπλωματική_Νούλα Φωτεινή.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-01-20.