Ποιότητα ζωής Ελληνίδων με καρκίνο μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2957795 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Υφαντής Άρης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρία Κυριακοπούλου-Λυμπέρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Ζωγράφος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκρινιάτσος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μιχάλης Κοντός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής Ελληνίδων με καρκίνο μαστού
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποιότητα ζωής Ελληνίδων με καρκίνο μαστού
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η συνεχώς αυξανόμενη επιβίωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού καθιστά την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ΠΖ των ασθενών ιδιαίτερα σημαντική. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα έρευνας σχετικά με την ΠΖ που σχετίζεται με την υγεία ένα χρόνο μετά τη χειρουργική θεραπεία για μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού, οι πληροφορίες που αφορούν Ελληνίδες ασθενείς είναι λιγοστές.
Σκοπός: Η μέτρηση του επιπέδου της ΠΖ γυναικών με μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα 1 έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση.
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελούνταν από 200 γυναίκες ασθενείς, που παρακολουθούνταν ως εξωτερικοί ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, αφού είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το ερωτηματολόγιο QLQ C‐30 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και την Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC), σε συνδυασμό με την ειδική θεματική ενότητα για τον καρκίνο του μαστού BR23.
Αποτελέσματα: Η Cronbach Alpha για όλες τις κλίμακες των δύο ερωτηματολογίων ήταν από 0,551 έως 0,936 υποδηλώνοντας πολύ καλή αξιοπιστία. Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή ανάλυση, οι μεγαλύτερες σε ηλικία ασθενείς παρουσίασαν χαμηλότερη μελλοντική προοπτική (p= .031), με εκείνες που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίζουν περισσότερες οικονομικές δυσκολίες (p= .001). Οι γυναίκες με τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκείνες που είχαν νοσηλευτεί σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο κατέγραψαν καλύτερη γενική υγεία (p= .003 και .000 αντίστοιχα). Οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί μετεγχειρητικά σε χημειοθεραπεία ανέφεραν καλύτερες βαθμολογίες στην υπο-κλίμακα της συναισθηματικής λειτουργικότητας (p= .025). Οι γυναίκες με αποκατάσταση φάνηκαν να έχουν σημαντικά καλύτερες βαθμολογίες στη μελλοντική προοπτική και την κοινωνική λειτουργικότητα (p= .005, .002 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Οι γυναίκες συνολικά κατέγραψαν καλή ποιότητα ζωής και υψηλές βαθμολογίες στις υποκλίμακες της λειτουργικότητας/συμπτωμάτων και εμφανίστηκαν ικανοποιημένες από την παρεχόμενη φροντίδα. Η ΠΖ και οι παράμετροί της στις Ελληνίδες ασθενείς είναι πολυπαραγοντικά μεγέθη και εξαρτώνται τόσο από την παρεχόμενη θεραπεία, όσο και από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επικουρική θεραπεία, Καρκίνος του μαστού, Φροντίδα, Ποιότητα ζωής, Χειρουργείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
261
Αριθμός σελίδων:
130
YFANTIS_ARIS_PhD_15.7.2021.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο